Urlop, choroba lub wezwanie do pracy w dniu odbioru wolnego za święto przypadające w sobotę

Urlop, choroba lub wezwanie do pracy w dniu odbioru wolnego za święto przypadające w sobotę

Łukasz Prasołek

05.01.2016

Obowiązek wyznaczenia w grafiku innego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę występuje wobec tych pracowników, dla których sobota jest dniem wolnym, wynikającym z planowania pracy w przeciętnie pięciodniowych tygodniach. Nie w każdym jednak przypadku pracownikowi uda się skorzystać z wyznaczonego dnia wolnego. W praktyce może się zdarzyć sytuacja, gdy pomimo prawidłowego jego określenia w grafiku, pracownik w inny sposób usprawiedliwi swą nieobecność.

26 grudnia przypadło drugie w 2015 r. święto, za które pracodawca ma obowiązek oddać zatrudnionym, w okresie rozliczeniowym, dodatkowy dzień wolny od pracy.

Jedynym sposobem wywiązania się z tego obowiązku jest wyznaczenie pracownikom innego dnia wolnego od pracy w zamian za taką sobotę. Jeśli pracownicy są zatrudnieni w systemie podstawowym i pracują od poniedziałku do piątku, niedopełnienie tego obowiązku spowoduje naruszenie przepisów o czasie pracy poprzez zaplanowanie zatrudnionym zbyt małej liczby dni wolnych od pracy.

Odebranie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę a urlop pracownika

Przeszkodą w wykorzystaniu dnia wolnego za święto nie może być wniosek urlopowy pracownika. Urlopu udziela się bowiem na dni będące dla podwładnego dniami pracy w wymiarze godzin zgodnym z zaplanowanym w rozkładzie. W efekcie na dzień wolny wyznaczony w zamian za święto pracodawca nie udzieli pracownikowi urlopu w tym sensie, że nie odejmie z tego tytułu żadnych godzin z rocznej jego puli.

Faktycznymi dniami urlopu będą dni poprzedzające i następujące bezpośrednio po dniu wolnym za święto, w ramach których podwładny miał zaplanowaną pracę.

Odebranie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę a choroba pracownika

Odmiennie przedstawia się sytuacja pracownika, gdy w okresie, w którym wyznaczono dzień wolny za święto, korzystał ze zwolnienia lekarskiego.

Niezdolność do pracy, za którą przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy, obejmuje wszystkie kolejne dni kalendarzowe, bez względu na to, czy były dniami pracy. W efekcie to, czy i w jakim wymiarze podwładny miał pracować, wpłynie jedynie na wymiar czasu pracy przypadający do przepracowania w okresie rozliczeniowym, ulegający obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Odebranie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę a dodatkowa praca w dniu wolnym

Problem z wykorzystaniem dnia wolnego za sobotnie święto może natomiast wynikać z konieczności powierzenia pracownikowi dodatkowych zadań w dniu wolnym, wyznaczonym w zamian za święto. Polecenie nadgodzin w takim dniu odbywa się na ogólnych zasadach, więc ich podstawą może być prowadzenie akcji ratowniczej, usuwanie skutków awarii lub szczególne potrzeby pracodawcy.

Udzielany dodatkowo dzień wolny ma status dnia wolnego z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy, a nie święta. Dodatkowa pracy w tym dniu jest rekompensowana tak jak praca w sobotę.

W efekcie pracownik ma roszczenie o udzielenie innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego w terminie z nim uzgodnionym. Natomiast, jeśli okaże się to niemożliwe, za pierwsze 8 godzin pracy w takim dniu należy mu wypłacić 100% dodatek do normalnego wynagrodzenia, a za nadgodziny dobowe, czyli pracę powyżej 8 godziny, dodatek 50%, chyba że wypadły w porze nocnej, to znowu w tej części 100% dodatku.

Autorem odpowiedzi jest: 

Łukasz Prasołek

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel