Przewoźnik może zmienić godziny trwania niedzieli na korzystniejsze

Karol Lankamer

29.08.2015

Przewoźnik może ustalić inne godziny trwania doby niedzielnej. Nie ma przeszkód, by odnosiła się ona do doby astronomicznej i obejmowała 24 godziny, licząc od godziny 0.00 w niedzielę. Zmianę należy umieścić w obwieszczeniu o czasie pracy.

Kodeksowa definicja doby niedzielnej niekorzystna dla firm zatrudniających kierowców

Niedziela trwa od 6.00 do 6.00 w poniedziałek niezależnie od przyjętego rozkładu i wynikającego z niego układu dób pracowniczych. Nie jest to korzystne dla firm zatrudniających kierowców z uwagi na inną definicję tygodnia. W przypadku kierowców tydzień to okres między godziną 0.00 w poniedziałek a godziną 24.00 w niedzielę, a nie kolejne 7 dni kalendarzowych liczonych od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego. Jest to kłopotliwe, gdyż tygodnie mogą przypadać na przełomie okresów rozliczeniowych, co komplikuje planowanie i rozliczanie takiej pracy.

Jeśli przyjmiemy kodeksowe godziny trwania niedzieli, podobny problem wystąpi w przypadku tego dnia wolnego, gdyż zawsze będzie on przypadać na dwa kolejne tygodnie. Okres od 6.00 do 24.00 w niedzielę występuje jeszcze w ramach kończącego się tygodnia, a godziny od 0.00 do 6.00 podlegają wliczeniu do kolejnego tygodnia. Ma to istotne znaczenie, gdyż mimo dopuszczenia niedzielnej pracy w transporcie i komunikacji oraz braku obowiązku udzielania kierowcom odpoczynków tygodniowych w tym dniu, niedziele są zazwyczaj przeznaczane na taki odpoczynek. Kierowcy muszą mieć wolną co najmniej 1 niedzielę na każde 4 tygodnie, więc znajduje ona zastosowanie wobec nich.

Wolno ustalić inne godziny trwania doby niedzielnej

W interesie pracodawcy kierowców leży dostosowanie godzin niedzieli do rytmu pracy firmy. Prawidłowa regulacja powinna gwarantować, że kierowcy nie będą pracować w dobie niedzielnej z uwagi na szczególne zasady jej rekompensaty.

Podstawową formą jest oddanie pracownikowi dnia wolnego w okresie 6 dni poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli, względnie do końca okresu rozliczeniowego. Trzeba oddać wolny dzień niezależnie od liczby godzin niedzielnej pracy, nawet 1 godziny. Jeśli nie będzie możliwe oddanie dnia wolnego przed końcem okresu rozliczeniowego, za każdą godzinę niedzielnej pracy kierowcy należy się 100% dodatek do normalnego wynagrodzenia.

Przemawia to za unikaniem polecania pracy w wolne niedziele. Pomoże w tym określenie dogodnych godzin trwania tej doby. W tym celu należy wprowadzić odpowiednie postanowienia do układu zbiorowego lub regulaminu pracy albo obwieszczenia o czasie pracy, jeśli firma zatrudnia mniej niż 20 pracowników.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by odnieść godziny trwania niedzieli do doby astronomicznej. W obwieszczeniu o czasie pracy można wprowadzić postanowienie, zgodnie z którym doba niedzielna obejmuje 24 godziny, licząc od godziny 0.00 w niedzielę do godziny 24.00 w tym dniu.

Dodatkowym zyskiem będzie to, że doba niedzielna będzie kończyć się jednocześnie z każdym tygodniem, który obejmuje 7 dni od godziny 0.00 w poniedziałek do godziny 24.00 w niedzielę. Nie wywiera to wpływu na godziny trwania doby poniedziałkowej obejmującej 24 godziny, licząc od przewidzianej w rozkładzie godziny rozpoczęcia pracy w tej dobie.

Autorem odpowiedzi jest: 

Karol Lankamer

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel