Przewoźnik może zmienić godziny trwania niedzieli na korzystniejsze

Przewoźnik może zmienić godziny trwania niedzieli na korzystniejsze

Karol Lankamer

29.08.2015

Przewoźnik może ustalić inne godziny trwania doby niedzielnej. Nie ma przeszkód, by odnosiła się ona do doby astronomicznej i obejmowała 24 godziny, licząc od godziny 0.00 w niedzielę. Zmianę należy umieścić w obwieszczeniu o czasie pracy.

Kodeksowa definicja doby niedzielnej niekorzystna dla firm zatrudniających kierowców

Niedziela trwa od 6.00 do 6.00 w poniedziałek niezależnie od przyjętego rozkładu i wynikającego z niego układu dób pracowniczych. Nie jest to korzystne dla firm zatrudniających kierowców z uwagi na inną definicję tygodnia. W przypadku kierowców tydzień to okres między godziną 0.00 w poniedziałek a godziną 24.00 w niedzielę, a nie kolejne 7 dni kalendarzowych liczonych od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego. Jest to kłopotliwe, gdyż tygodnie mogą przypadać na przełomie okresów rozliczeniowych, co komplikuje planowanie i rozliczanie takiej pracy.

Jeśli przyjmiemy kodeksowe godziny trwania niedzieli, podobny problem wystąpi w przypadku tego dnia wolnego, gdyż zawsze będzie on przypadać na dwa kolejne tygodnie. Okres od 6.00 do 24.00 w niedzielę występuje jeszcze w ramach kończącego się tygodnia, a godziny od 0.00 do 6.00 podlegają wliczeniu do kolejnego tygodnia. Ma to istotne znaczenie, gdyż mimo dopuszczenia niedzielnej pracy w transporcie i komunikacji oraz braku obowiązku udzielania kierowcom odpoczynków tygodniowych w tym dniu, niedziele są zazwyczaj przeznaczane na taki odpoczynek. Kierowcy muszą mieć wolną co najmniej 1 niedzielę na każde 4 tygodnie, więc znajduje ona zastosowanie wobec nich.

Wolno ustalić inne godziny trwania doby niedzielnej

W interesie pracodawcy kierowców leży dostosowanie godzin niedzieli do rytmu pracy firmy. Prawidłowa regulacja powinna gwarantować, że kierowcy nie będą pracować w dobie niedzielnej z uwagi na szczególne zasady jej rekompensaty.

Podstawową formą jest oddanie pracownikowi dnia wolnego w okresie 6 dni poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli, względnie do końca okresu rozliczeniowego. Trzeba oddać wolny dzień niezależnie od liczby godzin niedzielnej pracy, nawet 1 godziny. Jeśli nie będzie możliwe oddanie dnia wolnego przed końcem okresu rozliczeniowego, za każdą godzinę niedzielnej pracy kierowcy należy się 100% dodatek do normalnego wynagrodzenia.

Przemawia to za unikaniem polecania pracy w wolne niedziele. Pomoże w tym określenie dogodnych godzin trwania tej doby. W tym celu należy wprowadzić odpowiednie postanowienia do układu zbiorowego lub regulaminu pracy albo obwieszczenia o czasie pracy, jeśli firma zatrudnia mniej niż 20 pracowników.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by odnieść godziny trwania niedzieli do doby astronomicznej. W obwieszczeniu o czasie pracy można wprowadzić postanowienie, zgodnie z którym doba niedzielna obejmuje 24 godziny, licząc od godziny 0.00 w niedzielę do godziny 24.00 w tym dniu.

Dodatkowym zyskiem będzie to, że doba niedzielna będzie kończyć się jednocześnie z każdym tygodniem, który obejmuje 7 dni od godziny 0.00 w poniedziałek do godziny 24.00 w niedzielę. Nie wywiera to wpływu na godziny trwania doby poniedziałkowej obejmującej 24 godziny, licząc od przewidzianej w rozkładzie godziny rozpoczęcia pracy w tej dobie.

Autorem odpowiedzi jest: 

Karol Lankamer

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel