Praca kierowcy w wolną sobotę, niedzielę i święta - rekompensata

Praca kierowcy w wolną sobotę, niedzielę i święta - rekompensata

Łukasz Prasołek

25.07.2016

Kierowca pracujący w systemie równoważnym, musi mieć zrekompensowaną pracę wykonywaną w dzień wolny. Co ważne, rekompensata ta powinna zostać dokonana w odpowiedniej kolejności − najpierw trzeba oddać wolne za pracę w sobotę, a potem w niedzielę i święta. Jeśli pracodawca nie odda wolnego kierowcy za pracę w sobotę, popełni wykroczenie. Zatem ta rekompensata jest najważniejsza.

Praca kierowcy w wolną sobotę

Kierowcy należy udzielić dnia wolnego za pracę w nadgodzinach, wykonywaną w wolną sobotę. Wolne przysługuje nawet wtedy, gdy praca w tym dniu trwała krócej niż 8 godzin. Termin odbioru dnia wolnego, który trzeba uzgodnić z kierowcą, musi przypadać do końca okresu rozliczeniowego. Jeśli pracodawca nie udzieli wolnego, popełni wykroczenie, niezależnie od tego, czy rozliczył te przekroczenia po zamknięciu okresu rozliczeniowego, wypłacając podwładnemu:

  • 100% dodatku za pierwsze 8 godzin pracy w wolną sobotę oraz

  • ewentualnie 50 lub 100% dodatku za przekroczenia dobowej normy czasu pracy, do których doszło w tym dniu, w zależności od pory ich wystąpienia.

Z tego względu decydując się na oddawanie czasu wolnego za nadgodziny, pracodawca powinien najpierw zrekompensować pierwsze 8 godzin pracy w takim dniu, przywracając w ten sposób zasadę przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

Praca kierowcy w niedzielę i święto

W przypadku rekompensaty pracy w wolne niedziele i święta można wypłacić wynagrodzenie z dodatkiem bez ryzyka, że zostanie to zakwalifikowane jako wykroczenie. Ponieważ każda niedzielna lub świąteczna nadgodzina uprawnia pracownika do 100% dodatku, warto rozważyć udzielenie mu innego dnia wolnego.

W przypadku niedzieli wolne powinno przypadać w ciągu 6 dni poprzedzających te nadgodziny lub następujących po nich, a jeśli nie ma takiej możliwości − do końca okresu rozliczeniowego. Również do końca okresu pracodawca powinien wyznaczyć kierowcy dzień wolny za pracę wykonywaną w święto. Także i w tej sytuacji dzień wolny należy się niezależnie od liczby godzin przepracowanych w niedzielę lub święto, czyli również gdy jest ona krótsza od 8-godzinnej dobowej normy czasu pracy.

Autorem odpowiedzi jest: 

Łukasz Prasołek

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel