Okoliczności uniemożliwiające oddanie dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto

Okoliczności uniemożliwiające oddanie dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto

Monika Wacikowska

15.01.2016

Za okoliczność uniemożliwiającą udzielenie dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto oznacza wszystkie sytuacje, w których pracodawca nie może udzielić takiego dnia wolnego od pracy, bez zakłócenia normalnego funkcjonowania zakładu pracy.

Za pracę w niedzielę lub święto - dzień wolny od pracy

Jeżeli wystąpiła konieczność pracy w wolną niedzielę lub święto, to pracownikowi za taką pracę należy udzielić innego dnia wolnego. Dzień wolny za pracę w niedzielę powinien być udzielony w terminie 6 dni poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli, a jeśli nie było to możliwe - do końca okresu rozliczeniowego. Za pracę w święto dzień wolny powinien zaś być udzielony nie później niż do końca okresu rozliczeniowego.

W przypadku, gdyby pracodawca nie miał możliwości udzielenia takiego dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto, pracownikowi za każdą godzinę pracy w tym dniu należy wypłacić dodatek z tytułu pracy w niedzielę lub święto.

Niemożliwość udzielenia dnia wolnego - decyzja pracodawcy

Niemożliwość udzielenia dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto oznacza sytuacje, gdy pracodawca nie może udzielić takiego dnia wolnego, bez uszczerbku w normalnym funkcjonowaniu zakładu pracy.

Nie ma tu jednak mowy o żadnych szczególnych okolicznościach, tylko o okolicznościach, które sprawiają, że pracodawca w sposób faktyczny nie może udzielić pracownikowi dnia wolnego bez narażenia prawidłowego funkcjonowania zakładu pracy. Jest to zatem np. zbyt mała liczba pracowników w okresie urlopowym, duża liczba zleceń klientów itp.

O tym, czy daną okoliczność traktować należy jako niemożność udzielenia dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę lub święto decyduje każdorazowo pracodawca. To na pracodawcy spoczywa zatem obowiązek oceny danej sytuacji.

Autorem odpowiedzi jest: 

Monika Wacikowska

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel