Oddanie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę w innym okresie rozliczeniowym

Oddanie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę w innym okresie rozliczeniowym

Joanna Kaleta

28.07.2016

Nieudzielenie pracownikom dnia wolnego z tytułu święta przypadającego w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (przeważnie sobota), powoduje powstanie pracy nadliczbowej, wynikającej z przekroczenia średniotygodniowych norm czasu pracy. Przepisy nie przewidują żadnych odstępstw od zasady udzielenia dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego.

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Dzień wolny za święto w wolną sobotę

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom zarówno dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, jak i dzień wolny z tytułu święta przypadającego w innym dniu niż niedziela.

W przypadku, gdy święto przypada w dniu wolnym od pracy wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (np. w wolną sobotę), dochodzi do sytuacji, gdy pomimo obniżenia nominału czasu pracy zarówno z tytułu święta, jak i 5-dniowego tygodnia pracy, pracownik jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy tylko w jednym dniu. Dlatego też w takim przypadku pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikom do końca okresu rozliczeniowego dodatkowego dnia wolnego od pracy.

Dzień wolny za święto w wolną sobotę – porozumienie z pracownikiem bezskuteczne

Termin udzielenia dnia wolnego z tytułu święta przypadającego w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy jest przez ustawodawcę określony sztywno. Przepisy nie przewidują żadnych wyjątków w tym przedmiocie. Dlatego nawet zgodne porozumienie pracodawcy i pracownika nie może spowodować udzielenia dodatkowego dnia wolnego ze wskazanego tytułu poza okresem rozliczeniowym.

Takie działanie pracodawcy spowodowałoby ponadto niewłaściwe rozliczenie czasu pracy pracowników – w jednym okresie rozliczeniowym pracownicy nie wypracowaliby nominalnego casu pracy (z uwagi na dodatkowy dzień wolny), w kolejnym natomiast liczba godzin pracy byłaby zbyt duża (z powodu nie udzielenia im dnia wolnego od pracy).

Skutki nieudzielenia dnia wolnego w tym samym okresie rozliczeniowym

Nieudzielenie pracownikom dnia wolnego z tytułu święta przypadającego w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w danym okresie rozliczeniowym powoduje powstanie pracy nadliczbowej wynikającej z przekroczenia średniotygodniowych norm czasu pracy.

Z tytułu takiej pracy pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikom wynagrodzenie powiększone o 100% dodatek za każdą godzinę pracy.

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Suchanowska

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel