Kolejność rekompensaty za pracę kierowcy w dni wolne

Kolejność rekompensaty za pracę kierowcy w dni wolne

Łukasz Prasołek

29.08.2015

Kierowcy pracującemu w systemie równoważnym należy rekompensować wykonywanie obowiązków w dni wolne. Najpierw trzeba oddać mu dzień wolny za pracę w sobotę. Potem należy zrekompensować pracę w niedzielę i święta, a na końcu za pozostałe nadgodziny. Jeśli pracodawca nie odda wolnego kierowcy za pracę w sobotę, popełni wykroczenie. Zatem ta rekompensata jest najważniejsza.

Praca kierowcy w wolną sobotę

Pracownikowi należy udzielić dnia wolnego za pracę w nadgodzinach, gdy pracował w wolną sobotę. Wolne przysługuje nawet wtedy, gdy sobotnia praca trwała krócej niż 8 godzin. Ponadto trzeba uzgodnić z pracownikiem termin odbioru dnia wolnego, który musi przypadać do końca okresu rozliczeniowego. Jeśli pracodawca nie udzieli wolnego, jest to wykroczenie przeciwko przepisom o czasie pracy niezależnie od tego, czy rozliczył te przekroczenia po zamknięciu okresu rozliczeniowego, wypłacając podwładnemu:

  • 100% dodatku za pierwsze 8 godzin pracy w wolną sobotę oraz

  • ewentualnie 50 lub 100% dodatku za przekroczenia dobowej normy czasu pracy, do których doszło w tym dniu, w zależności od pory ich wystąpienia.

Z tego względu decydując się na oddawanie czasu wolnego za nadgodziny, pracodawca powinien najpierw zrekompensować pierwsze 8 godzin pracy w takim dniu, przywracając w ten sposób zasadę przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

Praca kierowcy w niedzielę i święto

W przypadku rekompensaty pracy w wolne niedziele i święta można wypłacić wynagrodzenie z dodatkiem bez ryzyka, że zostanie to zakwalifikowane jako wykroczenie. Ponieważ każda niedzielna lub świąteczna nadgodzina uprawnia podwładnego do 100% dodatku, warto rozważyć udzielenie mu innego dnia wolnego.

W przypadku niedzieli wolne powinno przypadać w ciągu 6 dni poprzedzających te nadgodziny lub następujących po nich, a jeśli nie ma takiej możliwości − do końca okresu rozliczeniowego. Również do końca okresu pracodawca powinien wyznaczyć kierowcy dzień wolny za pracę wykonywaną w święto. Także i w tej sytuacji dzień wolny należy się niezależnie od liczby godzin przepracowanych w niedzielę lub święto, czyli również gdy jest ona krótsza od 8-godzinnej dobowej normy czasu pracy.

Rekompensowanie pozostałych nadgodzin kierowcy

Zasady rekompensaty pozostałych nadgodzin czasem wolnym zależą od tego, która strona to zaproponowała. Jeśli inicjatorem jest pracownik, za każdą nadgodzinę należy mu się godzina wolnego i może być ona udzielona w kolejnym okresie rozliczeniowym. Jeżeli to pracodawca proponuje wolne za nadgodziny, przysługuje ono pracownikowi w proporcji 1:1,5, a termin jego odbioru musi przypadać do końca okresu rozliczeniowego.

Nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego za pełen miesięczny wymiar. Dlatego bardziej popularny jest sposób rekompensaty nadgodzin czasem wolnym.

W przypadku przekroczeń dobowych pracodawca ma wybór między udzielaniem wolnego a wypłatą wynagrodzenia z dodatkiem, więc o doborze nadgodzin do rekompensaty zdecydują względy ekonomiczne. Wyjątki dotyczą tych sytuacji, gdy z wniosku pracownika o odbiór wolnego wynika, za jakie nadgodziny oczekuje rekompensaty, gdyż pracodawca nie ma prawa ingerować w te ustalenia.

W pozostałych przypadkach warto pamiętać, że poza nadgodzinami średniotygodniowymi, np. przypadającymi w ramach tzw. czarnej dziury, czyli między dobami pracowniczymi lub wynikającymi z wezwania do pracy w dniu harmonogramowo wolnym od pracy, prawo do 100% dodatku rodzą również te przekroczenia dobowe, które występują w ramach 8-godzinnej pory nocnej, wybranej przez pracodawcę z przedziału od 21.00 do 7.00. W efekcie decydując się na oddawanie czasu wolnego, pracodawca powinien rekompensować te przekroczenia przed nadgodzinami dobowymi występującymi w porze dziennej, za które kierowca ma prawo do 50% dodatku do normalnego wynagrodzenia.

Ponadto nadgodziny dobowe są widoczne już w dniu ich wystąpienia, a przekroczenia średniotygodniowe można stwierdzić dopiero po zamknięciu okresu rozliczeniowego. W związku z tym bez wniosku pracownika pracodawca nie może sam zdecydować o oddaniu w zamian za nie czasu wolnego, gdyż byłoby to możliwe dopiero w kolejnym okresie rozliczeniowym. Jedynie wniosek pracownika uprawnia pracodawcę do odroczenia terminu rekompensaty pracy nadliczbowej na kolejny okres rozliczeniowy.

Autorem odpowiedzi jest: 

Łukasz Prasołek

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel