Dyżur w wolną niedzielę lub święto – dodatek do wynagrodzenia zamiast udzielenie dnia wolnego

Dyżur w wolną niedzielę lub święto – dodatek do wynagrodzenia zamiast udzielenie dnia wolnego

Monika Wacikowska

21.01.2016

Jeżeli podczas dyżuru pełnionego w wolną niedzielę lub święto wystąpiła konieczność wykonywania pracy, to pracownikowi za taką pracę należy udzielić innego dnia wolnego. Niemożność udzielenia dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto oznacza wszystkie sytuacje, w których pracodawca nie może udzielić takiego dnia wolnego od pracy bez zakłócenia normalnego funkcjonowania zakładu pracy.

Wolne za dyżur w niedzielę lub święto najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego

Dzień wolny za pracę w niedzielę powinien być udzielony w terminie 6 dni poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli, a jeśli nie było to możliwe – do końca okresu rozliczeniowego. Natomiast za pracę w święto dzień wolny powinien być udzielony nie później niż do końca okresu rozliczeniowego.

W przypadku gdyby pracodawca nie miał możliwości udzielenia takiego dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto, pracownikowi za każdą godzinę pracy w tym dniu należy wypłacić dodatek z tytułu pracy w niedzielę lub święto.

Niemożliwość udzielenia dnia wolnego za dyżur w niedzielę lub święto

Niemożność udzielenia dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto oznacza sytuację, gdy pracodawca nie może udzielić takiego dnia wolnego, bez uszczerbku w normalnym funkcjonowaniu zakładu pracy.

Nie ma tu jednak mowy o żadnych szczególnych okolicznościach, tylko o okolicznościach, które sprawiają, że pracodawca rzeczywiście nie może udzielić pracownikowi dnia wolnego bez narażenia prawidłowego funkcjonowania zakładu pracy. Jest to zatem np. zbyt mała liczba pracowników w okresie urlopowym, duża liczba zleceń od klientów itp. O tym, czy daną okoliczność traktować należy jako niemożność udzielenia dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę lub święto, decyduje każdorazowo pracodawca. To na nim spoczywa zatem obowiązek oceny danej sytuacji.

Autorem odpowiedzi jest: 

Monika Wacikowska

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel