Czy członkom rodziny poszkodowanego w wypadku przy pracy pracownika należy się odszkodowanie?

Michał Culepa

04.10.2019

Niebawem Sąd Najwyższy rozstrzygnie kwestię, czy pracodawca odpowiada za problemy zdrowotne bliskich poszkodowanego w wypadku przy pracy pracownika. Odpowiedź na pytanie prawne skierowane w tej kwestii do SN może wpłynąć na rozszerzenie odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawców. Poznaj podstawy roszczenia, które może wpłynąć na uprawnienia najbliższej rodziny poszkodowanego pracownika.

  Czy członkom rodziny poszkodowanego w wypadku przy pracy pracownika należy się odszkodowanie?

Niebawem Sąd Najwyższy rozstrzygnie kwestię, czy pracodawca odpowiada za problemy zdrowotne bliskich poszkodowanego w wypadku przy pracy pracownika. Odpowiedź na pytanie prawne skierowane w tej kwestii do SN może wpłynąć na rozszerzenie odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawców. Poznaj podstawy roszczenia, które może wpłynąć na uprawnienia najbliższej rodziny poszkodowanego pracownika.

Początek sprawy był związany z tragicznymi wydarzeniami w kopalni Mysłowice-Wesoła, które miały miejsce 6 października 2014 r. Tego dnia doszło tam do katastrofy: w wyniku wybuchu metanu na dole 5 górników zginęło a kolejnych 26 zostało rannych, niektórzy bardzo ciężko. Jednym z ciężko rannych górników był pan M., który – choć przeżył – do dziś boryka się z problemami zdrowotnymi będącymi skutkiem tego wypadku (doznał on rozległych i ciężkich poparzeń, długie leczenie i rehabilitacja spowodowały, że przeżył, ale rokowania na przyszłość nadal są niepewne). Jednak wypadek dotknął także jego żonę, która popadła w depresję i musiała leczyć się psychiatrycznie. Gdy jej stan zdrowia poprawił się, pozwała pracodawcę męża, żądając odszkodowania w kwocie 100 tys. zł – ale nie z powodu naruszenia dóbr osobistych – żona poszkodowanego w wypadku górnika wskazała bowiem, że sama została bezpośrednio poszkodowana wypadkiem przy pracy męża, a więc jest ofiarą tego wypadku. Odszkodowanie miało być więc wypłacone w oparciu o art. 445 w zw. z art. 444 Kodeksu cywilnego.

Z przepisów tych wynika, że w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty, w tym także może być zasądzone na rzecz poszkodowanego zadośćuczynienie.

Sądy zasądziły zadośćuczynienie ale tylko na kwotę 50 tys. zł wraz z odsetkami, uznając że jest ono należne, ale tylko z powodu naruszenia dóbr osobistych powódki. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, ale skład orzekający Izby Pracy zawiesił postępowanie do czasu rozstrzygnięcia bardzo podobnej kwestii prawnej, którą aktualnie zajmuje się Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN: czy najbliższym członkom rodziny poszkodowanego, który w wyniku czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne z tytułu naruszenia ich własnego dobra osobistego na podstawie art. 448 w zw. z art. 24 § 1 k.c., czy też – w przypadku uznania, że nie istnieje dobro osobiste w postaci więzi rodzinnych – najbliższym członkom rodziny poszkodowanego przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę na podstawie art. 445 § 1 lub art. 446 § 4 k.c.?

To pytanie prawne (sygn. I NSNZP 2/19) – obok jeszcze innych problemów proceduralnych – skierowane zostało do rozszerzonego składu SN. Rozstrzygnięcie tego problemu prawnego ma nastąpić w II połowie października br. Po tym orzeczeniu Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ma wznowić postępowanie i orzeknie, czy małżonce poszkodowanego pracownika także należy się zadośćuczynienie za utratę zdrowia spowodowaną wypadkiem przy pracy.

Autor: 

Michał Culepa

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel