Odpracowanie prywatnego wyjścia z pracy - pracownik niepełnosprawny

Odpracowanie prywatnego wyjścia z pracy - pracownik niepełnosprawny

28.05.2015

Pracownik niepełnosprawny zaliczony do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności może odpracować czas prywatnego wyjścia, pozostając w kolejnym dniu dłużej niż obowiązująca go dobowa norma czasu pracy. Aby tak się jednak stało trzeba pamiętać o pisemnym wniosku pracownika.

Ustawodawca dopuścił możliwość przekraczania 8-godzinnej dobowej normy czasu pracy w razie odpracowywania zwolnień od pracy udzielonych pracownikowi w celu załatwienia przez niego spraw osobistych.

Wniosek o zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych

Pracownik niepełnosprawny (podobnie jak pozostali pracownicy) zobowiązany jest do złożenia pracodawcy pisemnego wniosku o zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych. Zaleca się, aby wniosek taki zawierał co najmniej:

  • termin (dzień oraz godzinę/godziny) wyjścia prywatnego w czasie pracy,

  • termin (dzień i godzinę/godziny) odpracowania tego zwolnienia.

Jeśli w momencie składania wniosku pracownik nie będzie jeszcze wiedział, w jakim terminie odpracuje udzielony mu czas wolny, powinien złożyć stosowny wniosek przed odpracowaniem zwolnienia od pracy.

Ważne: W przypadku braku pisemnego wniosku, czas odpracowania może być uznany za pracę w nadgodzinach.

Zgoda pracodawcy na prywatne wyjście w godzinach pracy jest konieczna

Wniosek pracownika niepełnosprawnego nie jest dla pracodawcy wiążący. Pracodawca nie musi wyrazić zgody ani na prywatne wyjście w godzinach pracy, ani na jego odpracowanie. Przychylając się do takiego wniosku należy jednak pamiętać o okresach dobowego oraz tygodniowego odpoczynku, których nie wolno naruszyć.

Ważne: Pracodawca nie może nakazać pracownikowi niepełnosprawnemu odpracowania czasu prywatnego wyjścia. Stanowiłoby to polecenie pracy w godzinach nadliczbowych, której względem pracowników niepełnosprawnych nie można zlecać.

Nieodpracowanie wyjścia prywatnego w godzinach pracy

Względem pracowników niepełnosprawnych znajdzie też zastosowanie ogólna zasada, zgodnie z którą, w razie nieodpracowania udzielonego czasu wolnego, pracodawca może taką nieobecność w pracy uznać za usprawiedliwioną, ale niepłatną. W takiej sytuacji pracownik otrzyma wynagrodzenie za pracę obniżone o liczbę godzin nieobecności w pracy.

Ponieważ żaden przepis nie gwarantuje pracownikowi zachowania prawa do wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy spowodowany koniecznością załatwienia spraw osobistych, za czas tej nieobecności pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia (chyba że prawo do takiego wynagrodzenia przyzna mu sam pracodawca).

Autorem odpowiedzi jest: 

Halina Tulwin, dyrektor Departamentu Prawnego GIP. Joanna Kaleta, Sekcja Kontroli Wewnętrznej GIP

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel