Ochrona przed zwolnieniem pracownika, który wystąpił o obniżenie wymiaru czasu pracyw okresie urlopu wychowawczego

Ochrona przed zwolnieniem pracownika, który wystąpił o obniżenie wymiaru czasu pracyw okresie urlopu wychowawczego

Iwona Kusio-Szalak

24.10.2016

Pracownica zrezygnowała z urlopu wychowawczego i wystąpiła z wnioskiem o 3/4 etatu. Po miesiącu okazało się, że nie ma tyle pracy, aby pracownica była potrzebna na 3/4 etatu. Czy można takiej pracownicy zmniejszyć etat do 1/2? Pracownica złożyła wniosek o urlop wychowawczy tylko na jeden rok. Czy pracownica powinna najpierw napisać do nas wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego na następny rok, a dopiero potem wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy? Czy jeżeli nie napisze wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego, czy można taką osobę zwolnić zgodnie z Kodeksem pracy?

Najpierw należy rozstrzygnąć, czy pracownica wraca do pracy i wnioskuje o obniżenie czasu pracy, czy też chce podjąć pracę w czasie trwania urlopu, wówczas bowiem inny jest status prawny pracownicy.

Urlop wychowawczy i praca lub praca w obniżonym wymiarze

Po urlopie macierzyńskim pracownica może złożyć wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego, a następnie podjęcie pracy na 3/4 etatu, albo złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do 3/4 etatu. Zasadniczo skutek sprowadza się do tego samego, a mianowicie pracownica jest zobowiązana do świadczenia pracy na rzecz swojego pracodawcy w wymiarze 3/4 etatu. Przy podjęciu pracy u dotychczasowego pracodawcy w okresie trwania urlopu wychowawczego pracodawca musi wyrazić zgodę na powrót pracownicy do pracy na 3/4 etatu.

Jeśli pracodawca będzie chciał następnie obniżyć wymiar czasu pracy, wówczas musi złożyć pracownicy wypowiedzenie zmieniające.

Ponadto przy podjęciu pracy w okresie faktycznego korzystania z urlopu wychowawczego konieczne jest spełnienie dodatkowego warunku, a mianowicie praca nie może wyłączać możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Obniżenie etatu po powrocie do pracy nie wymaga zgody pracodawcy

W przypadku natomiast jeśli pracownica wraca do pracy na cały etat (nawet wcześniej za zgodą pracodawcy), a następnie w dniu powrotu składa wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do 3/4, wówczas zgoda pracodawcy nie jest wymagana. Wystarczy bowiem, że pracownica złoży stosowny wniosek, a pracodawca ma obowiązek go uwzględnić.

Jeśli chodzi o podobieństwa omawianych dwóch rozwiązań, to stosunek pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego, który nie korzysta z tego urlopu, ale korzysta z prawa do obniżenia wymiaru czasu pracy, podlega szczególnej ochronie na takich samych zasadach, jak stosunek pracy pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego.

Praca na urlopie wychowawczym to dłuższa ochrona

Jedyną różnicą jest czas trwania tej ochrony. W przypadku obniżenia wymiaru etatu ochrona przysługuje przez łączny okres nieprzekraczający 12 miesięcy. Przy podjęciu pracy zarobkowej w czasie trwania urlopu wychowawczego ochrona trwa przez cały okres korzystania z urlopu wychowawczego.

Autorem odpowiedzi jest: 

Iwona Kusio-Szalak

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel