Tygodniowy odpoczynek kierowcy – dzielenie, skracanie i przerywanie

Tygodniowy odpoczynek kierowcy – dzielenie, skracanie i przerywanie

28.05.2015

W przepisach prawa brak jest jakiejkolwiek wzmianki na temat możliwości przerwania tygodniowego odpoczynku kierowcy. Odpoczynek tygodniowy nie może być zatem ani przerywany, ani też dzielony. Wolno go natomiast skrócić do wymiaru 24 godzin.

Przepisy regulujące czas pracy kierowcy wyraźnie mówią, że odpoczynek tygodniowy musi trwać co najmniej 45 godzin, a odpoczynek tygodniowy skrócony - minimum 24 godziny. Co to oznacza w praktyce?

Tygodniowy odpoczynek kierowcy - dzielenie

Czy tygodniowy okres odpoczynku kierowcy można dzielić? Czy kierowca może odebrać np. 24 godziny w ciągu tygodnia i 21 godzin odpoczynku pod koniec tygodnia pracy?

Odebranie w tygodniu 24 godzin odpoczynku oraz pod koniec tygodnia pozostałych 21 godzin będzie uznane przez inspektora ITD podczas kontroli za prawidłowy odpoczynek tygodniowy skrócony wraz z rekompensatą tylko wtedy, gdy w danym tygodniu istniała możliwość skrócenia odpoczynku tygodniowego.

Jeżeli wymagany był jednak odpoczynek tygodniowy regularny, wynoszący 45 kolejnych godzin, to nie ma możliwości podzielenia odpoczynku tygodniowego - należy odebrać go w całości.

Tygodniowy odpoczynek kierowcy - przerywanie

Przepisy definiują odpoczynek kierowcy jako nieprzerwany okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem.

Brak jakiejkolwiek wzmianki w przepisach na temat możliwości przerwania odpoczynku tygodniowego oznacza, że nie może go ani przerywać ani dzielić. Jedyną możliwością przewidzianą przez przepisy jest skrócenie jego do wymiaru 24 godzin.

Tygodniowy odpoczynek kierowcy - skracanie

Jak skracać odpoczynek tygodniowy? Zgodnie z przepisami kierowca w ciągu 2 kolejnych tygodni musi odebrać co najmniej:

  • 2 regularne tygodniowe okresy odpoczynku (minimum 45 godzin) lub

  • 1 regularny tygodniowy okres odpoczynku (minimum 45 godzin) i 1 skrócony tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 24 godziny.

Skrócenie należy zrekompensować równoważnym odpoczynkiem wykorzystanym jednorazowo przed końcem 3. tygodnia następującego po tym tygodniu, w którym nastąpiło skrócenie.

Tygodniowy okres odpoczynku trzeba rozpocząć nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24-godzinnych jazdy, licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku.

Autorem odpowiedzi jest: 

Piotr Kowalski, specjalista z zakresu transportu drogowego

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Webinarium
Webinarium

Zasiłki 2021

, 29.stycznia.2021

Weź udział »

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel