Przesunięcie odpoczynku tygodniowego kierowcy

Przesunięcie odpoczynku tygodniowego kierowcy

22.12.2015

W drodze odstępstwa od zasad wykonywania odpoczynków tygodniowych kierowca wykonujący pojedynczy okazjonalny międzynarodowy przewóz osób może odłożyć tygodniowy odpoczynek o maksimum 12 kolejnych dób po poprzednim regularnym odpoczynku tygodniowym. Aby skorzystać z tego odstępstwa, należy jednak spełnić określone warunki.

Warunki przesunięcia odpoczynku tygodniowego

Aby skorzystać z odstępstwa od zasady, należy spełnić następujące warunki:

  • usługa trwa co najmniej 24 kolejne godziny w państwie członkowskim lub trzecim, do którego zastosowanie ma rozporządzenie nr 561/2006, innym niż kraj, w którym rozpoczął się przewóz;
  • po skorzystaniu z odstępstwa kierowca odbiera:
    - dwa regularne tygodniowe odpoczynki albo
    - jeden regularny tygodniowy odpoczynek i jeden skrócony tygodniowy odpoczynek trwający co najmniej 24 godziny. Skrócenie jest rekompensowane równoważnym odpoczynkiem wykorzystywanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia po zakończeniu odstępstwa;
  • pojazd musi być wyposażony w tachograf cyfrowy;
  • gdy auto jedzie w godzinach od 22.00 do 6.00, musi prowadzić je załoga kilkuosobowa, a jeżeli prowadzi je jeden kierowca, ma obowiązek zrobić przerwę po 3 godzinach jazdy ( a nie po 4,5 godziny).
Ważne! 

Nie wszyscy kierowcy mogą skorzystać z tego wyjątku. Jak wynika z powyższego, dotyczy on tylko kierowców autokarów turystycznych wykonujących międzynarodowy okazjonalny przewóz osób. Wobec tego nie mogą z niego skorzystać kierowcy przewożący rzeczy oraz wykonujący usługi regularne lub, co prawda, okazjonalne, ale krajowe.

 

Przewóz powinien trwać powyżej 24 godzin

Dodatkowo koniecznym warunkiem jest, aby taki przewóz trwał powyżej 24 godzin. Przy czym często mylnie odnoszone jest to do całego kursu, ponieważ przepis mówi, że usługa musi trwać co najmniej 24 godziny poza terenem kraju, w którym ją rozpoczęto.

Konieczność realizowania pojedynczej usługi okazjonalnej

Z odstępstwa można skorzystać wyłącznie podczas realizowania pojedynczej usługi okazjonalnej. Wobec tego kierowca realizujący np. dwie krótsze trasy nie będzie mógł go zastosować. Ta przesłanka jest często mylona.

Celem wprowadzenia odstępstwa było bowiem zapewnienie ciągłości jednej usługi, tzn. żeby nie trzeba było przerywać wyjazdu turystycznego na odpoczynek tygodniowy, zdecydowano, że w przypadku długich wyjazdów turystycznych  możliwe jest przełożenie w czasie tego odpoczynku.       

Wyłącznie po regularnym odpoczynku tygodniowym

Nie należy też zapominać, że z tego wyjątku można skorzystać wyłącznie po regularnym odpoczynku tygodniowym, najpóźniej zaś po 12 dobach trzeba wykorzystać niejako podwójny odpoczynek tygodniowy, czyli:

  • albo 2 regularne odpoczynki (2 × 45 h = 90 h) lub
  • regularny odpoczynek tygodniowy i skrócony odpoczynek tygodniowy (45 h + 24 h = 69 h).

W drugim przypadku wymagana jest rekompensata skrócenia poprzez jednorazowe udzielenie równoważnego odpoczynku przed końcem trzeciego tygodnia po zakończeniu odstępstwa. Oczywiście odpoczynek tygodniowy może zostać wykorzystany wcześniej np. po 10 dobach. Niezależnie jednak od okresu przesunięcia odpoczynku tygodniowego, jeżeli nie zostanie on odebrany na ogólnych zasadach (tj. maks. 6 × 24 h), należy stosować wszystkie wymogi określone w rozporządzeniu nr 561/2006.

Autorem odpowiedzi jest: 

Adam Janus

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel