Dodatkowy urlop wypoczynkowy pracowników niepełnosprawnych – w całości, czy w częściach

Dodatkowy urlop wypoczynkowy pracowników niepełnosprawnych – w całości, czy w częściach

28.05.2015

Pracownik niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym i znacznym ma prawo do 10 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Do sposobu wykorzystania tego urlopu mają zastosowanie bezpośrednio przepisy Kodeksu pracy. Dodatkowy urlop można zatem na wniosek pracownika udzielić w częściach, o ile zgodę na taki podział wyrazi pracodawca.

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności pracodawca zobowiązany jest udzielić dodatkowego (obok podstawowego urlopu wypoczynkowego) urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Dodatkowy urlop nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów.

Prawo do pierwszego urlopu – po przepracowaniu roku

Pracownik niepełnosprawny nabywa prawo do pierwszego dodatkowego urlopu po przepracowaniu roku po dniu zaliczenia go do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Ważne: Prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, chociażby nie wystąpił do pracodawcy o przyznanie takiego urlopu

Podzielenie urlopu pracownika niepełnosprawnego - wniosek najlepiej na piśmie

Pracownik, który chce podzielić urlop wypoczynkowy, musi złożyć pracodawcy stosowny wniosek. Zasada ta w pełni odnosi się do urlopu dodatkowego pracownika niepełnosprawnego. Dla celów dowodowych wniosek powinien zostać złożony na piśmie.

Pracodawca może się jednak nie zgodzić na wykorzystywanie urlopu w częściach. Może bowiem zażądać, aby co najmniej jedna część urlopu (zwykłego lub dodatkowego) trwała przez minimum 14 kolejnych dni kalendarzowych. Jeżeli jednak w trakcie roku kalendarzowego pracownik już wykorzystał 2-tygodniowy urlop, pracodawca powinien zgodzić się na prośbę pracownika, szczególnie jeżeli chce on wykorzystywać urlop w ten sposób, aby np. uczęszczać w comiesięcznych wizytach u lekarza.

Autorem odpowiedzi jest: 

Michał Tomaszewski

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel