Zasady rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych pracowników samorządowych

Zasady rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych pracowników samorządowych

20.01.2016

Trybunał Konstytucyjny zbada zgodność z Europejską Kartą Społeczną przepisów określających zasady rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych oraz w niedzielę i święta. Wniosek w tej sprawie złożył Rzecznik Praw Obywatelskich.

Wątpliwości RPO dotyczą przede wszystkim przepisów urzędniczych pragmatyk służbowych, które nie regulują prawa do zwiększonego wynagrodzenia lub zwiększonego wymiaru czasu wolnego w zamian za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych.

Np. pracownicy samorządowi za godziny nadliczbowe mogą otrzymać – według swojego wyboru – tylko zwykłą stawkę (bez dodatku), albo czas wolny w proporcji 1:1. Podobne obiekcje RPO dotyczą np. pracowników urzędów państwowych.

Rzecznik ma również zastrzeżenia do art. 151 § 1 kodeksu pracy. Przepis ten przewiduje możliwość odbioru czasu wolnego za nadgodziny w wymiarze:

  • połowę większym niż liczba przepracowanych nadgodzin – jeżeli pracodawca udzielił czasu wolnego bez wniosku pracownika,

  • takim samym, jak liczba przepracowanych nadgodzin – jeśli czas wolny został udzielony na pisemny wniosek pracownika.

Zdaniem RPO, zwiększona rekompensata czasem wolnym powinna odnosić się także do sytuacji, w których to pracownik wnioskuje o udzielenie mu wolnego w zamian za pracę w nadgodzinach.

Autorem odpowiedzi jest: 

Seweryn Kamiński

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel