Rekompensata strażnikowi miejskiemu pracy w godzinach nadliczbowych

Rekompensata strażnikowi miejskiemu pracy w godzinach nadliczbowych

Michał Culepa

28.08.2015

W przypadku strażników straży gminnych i miejskich – mimo, że są oni pracownikami samorządowymi – w zakresie czasu pracy obowiązuje regulacja szczególna art. 29a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. Zgodnie z tym przepisem w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych strażnikowi przysługuje w tym samym wymiarze, w okresie rozliczeniowym, czas wolny od pracy albo może mu zostać przyznany dodatek do wynagrodzenia.

Ustawa nie precyzuje o jaki dodatek chodzi i w jakiej wysokości, zatem, jeżeli nie jest to uregulowane w przepisach płacowych (regulaminie wynagradzania urzędu gminy/miasta lub regulaminie straży gminnej/miejskiej) należy zastosować odpowiednio przepisy Kodeksu pracy.

Pracownicy straży miejskiej pracują w podstawowym systemie czasu pracy, w 5-dniowym tygodniu pracy (od poniedziałku do soboty) w przeciętnie 40-godzinnym tygodniu, w 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Obowiązujące przepisy pragmatyki służbowej zezwalają na to, abyśmy za pracę w godzinach nadliczbowych w dniu wolnym udzielili innego dnia wolnego lub wypłacili dodatek. W czerwcu jeden z pracowników pracował w nadgodzinach (24 czerwca 2015 r. – 3 godziny, od 11.00 do 14.00) w dniu, który był dla niego dniem wolnym. Poprzedniego dnia pracował od 14.30 do 22.30. Jaki dodatek należy mu wypłacić za pracę w takim dniu – 50 czy 100 proc., czy są to nadgodziny dobowe czy średniotygodniowe?

Strażnik wskazane godziny przepracował w ramach „wtorkowej” doby pracowniczej, są to więc nadgodziny dobowe, opłacane dodatkiem 50%.
W sytuacji wskazanej w przykładzie we środę strażnik w istocie przepracował wskazane 3 godziny w ramach poprzedniej doby pracowniczej, która rozpoczęła się we wtorek o 14.30. Skoro we wtorek pracował od 14.30 do 22.30, to kolejne godziny do godz. 14.30 we środę włącznie stanowiły czas zaliczony do wtorkowej doby pracowniczej.
Ponieważ strażnik został wezwany do pracy jeszcze o godzinie 11.00 i pracował do 14.00, to oznacza, że w ramach doby wtorkowej wypracował 3 godzin nadliczbowe dobowe – za które należy mu wypłacić wynagrodzenie normalne wraz z 50% dodatkiem za każdą godzinę pracy nadliczbowej.

Autorem odpowiedzi jest: 

Michał Culepa

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel