Praca ponadwymiarowa oraz nadliczbowa prezesa zarządu w delegacji

Praca ponadwymiarowa oraz nadliczbowa prezesa zarządu w delegacji

Joanna Suchanowska

28.08.2015

Czas pracy prezesa zarządu, będącego pracownikiem zarządzającym w imieniu pracodawcy zakładem pracy, w czasie delegacji służbowej powinien być rozliczany na takich samych zasadach jak jego czas pracy w firmie. Dlatego też z tytułu wykonywanej pracy ponadwymiarowej oraz nadliczbowej prezes zarządu przebywający w delegacji nie powinien otrzymać dodatkowego wynagrodzenia.

Prezes - pracownik zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy

Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Pod pojęciem pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy należy rozumieć pracowników kierujących jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępców lub pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy oraz głównych księgowych.

Praca ponadwymiarowa oraz nadliczbowa prezesa zarządu

Powyższa norma dotyczy wszystkich przypadków wykonywania pracy poza normalnymi godzinami pracy. Pojęcie to obejmuje nie tylko godziny nadliczbowe, lecz również godziny pracy, które przekraczają wymiar czasu pracownika, nie powodując jednocześnie przekroczenia norm czasu pracy. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy czy też w systemie równoważnego czasu pracy.

Jedynie kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości określonej w art. 1511 § 1 k.p., jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Kaleta

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel