Metody ustalania godzin pracy, po przekroczeniu których, niepełnoetatowiec otrzyma dodatek jak za pracę nadliczbową

Metody ustalania godzin pracy, po przekroczeniu których, niepełnoetatowiec otrzyma dodatek jak za pracę nadliczbową

Joanna Suchanowska

04.02.2016

Strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku jak za pracę w godzinach nadliczbowych. Określenie dopuszczalnej liczby godzin, której przekroczenie powoduje konieczność wypłaty dodatkowego wynagrodzenia niepełnoetatowca, dotyczy pracy ponad przyjęty w umowie o pracę wymiar czasu pracy.

Metody ustalania liczby godzin pracy, po przekroczeniu której pracownik, oprócz normalnego wynagrodzenia, otrzymywać będzie dodatek jak za pracę w godzinach nadliczbowych są różne.

Pierwsza możliwość ustalenia powyższej liczby to odniesienie się do wielkości etatu, czyli zapisanie w umowie o pracę pracownika zatrudnionego np. na 1/2 etatu, że praca w wymiarze przekraczającym np. 0,6 etatu będzie uprawniała pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, także do dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

Ważne! 

Dla pracownika zatrudnionego np. na 1/2 etatu, limit godzin musi się mieścić pomiędzy 1/2 etatu, a pełnym etatem.

 

Dopuszczalne jest także określenie ogólnej dobowej lub tygodniowej liczby godzin pracy po przekroczeniu których pracownikowi przysługiwać będzie wskazany dodatek jak za pracę nadliczbową. Przykładowo strony umowy o pracę mogą ustalić, że dodatek jak za pracę w godzinach nadliczbowych przysługiwać będzie dopiero po przekroczeniu 39. godziny tygodniowo lub 7. godziny na dobę w przyjętym okresie rozliczeniowym (oczywiście powyższe liczby mogą być niższe, np. na poziomie 30 godzin w tygodniu i 6 godzin na dobę, itd.).

Limit godzin pracy, po przekroczeniu którego pracownik niepełnoetatowy uzyskuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia za pracę, najlepiej ustalić na poziomie tygodniowym.

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Kaleta

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel