Wykresówka używana krócej niż 24 godziny - zmiana pojazdu w czasie pracy

Wykresówka używana krócej niż 24 godziny - zmiana pojazdu w czasie pracy

29.08.2015

Kierowcy stosują wykresówki w każdym dniu, w którym prowadzą pojazd, począwszy od momentu, w którym go przejmują. Wykresówki nie wyjmuje się z urządzenia przed zakończeniem dziennego okresu pracy. Codzienność związana z realizacją przewozów drogowych stwarza jednak okazje do wymiany wykresówki. Jedną z takich sytuacji jest zmiana pojazdu w czasie pracy.

W przypadku zmiana pojazdu w czasie pracy możemy wskazać dwie możliwości:

  • zmiana pojazdu na wyposażony w tachograf, do którego pasuje użyta przez nas wykresówka oraz

  • zmiana pojazdu na wyposażony w tachograf, który wymaga użycia innego typu wykresówki.

Kontynuowanie zapisu aktywności na użytej wykresówce

Jeżeli kierowca przesiada się do pojazdu, gdzie typ użytej wykresówki pasuje do zainstalowanego tachografu, obowiązany jest kontynuować zapis aktywności na użytej już wykresówce. Zmianę pojazdu odnotowuje się na odwrocie, w specjalnie wyznaczonym do tego celu polu. W przypadku różnego typu tachografów jedynym możliwym rozwiązaniem jest użycie nowej wykresówki. Pozostałe zasady, w szczególności w zakresie rejestrowania odpoczynków, pozostają bez zmian.

Wymiana wykresówki po odpoczynku

Niektórzy kierowcy stosują praktykę polegającą na wymianie wykresówki po odpoczynku. Takie postępowanie prowadzi do zwiększenia czytelności wykresówek, naraża jednak kierowcę na wystąpienie naruszeń związanych np. z użyciem wykresówki przez okres dłuższy niż dopuszczalny.

Kierowca rozpoczyna pracę o 5:00 w środę, a jego dzienny okres pracy kończy się o 9:00 (okres pracy zamknął się w czterech godzinach). Następnie kierowca odbiera dziewięć godzin odpoczynku. Na wykresówce zarejestrowano 13 godzin aktywności, zatem od godziny 18:00 pozostało 11 godzin niewykorzystanej przestrzeni.
W takim przypadku zaleca się rejestrowanie kolejnego okresu pracy na tej samej wykresówce. Przypadek ten nie wynika wprost z przepisów, postępowanie kierowcy będzie zatem oceniane indywidualnie. Należy jednak pamiętać, że wymiana wykresówki w czasie pracy nie jest błędem. W przykładzie kierowca byłby zmuszony do wymiany wykresówki najpóźniej o godzinie 5:00 w czwartek.


Kontynuowanie zapisu albo nowa wykresówka – wybór należy o kierowcy

Postępowanie z wykresówkami jest w pewnej mierze dowolne i wynika z osobistych preferencji czy przyzwyczajeń kierowcy. Jedni będą zwolennikami rozpoczynania zapisu od przejęcia pojazdu, pozostali będą się starali wymieniać wykresówki po zakończeniu pracy, aby zacząć rejestrację aktywności od odpoczynku.

Każdy sposób ma swoje zalety i wady. Każdy wymaga nieco innego podejścia i nadzoru ze strony kierowcy. Najbardziej komfortową sytuację będą mieli kierowcy, którzy odbierają odpoczynki dzienne poza pojazdem, ponieważ w każdym przypadku mogą rejestrować aktywność odpoczynku poprzez wpis ręczny. Unikają zatem możliwości przerwania odpoczynku poprzez wymianę wykresówki w trakcie jego trwania lub przekroczenia czasu użycia wykresówki z powodu np. zaspania. W konsekwencji wybór optymalnego postępowania będzie wynikiem nie tylko przyzwyczajeń kierowcy, ale również sposobu organizacji pracy przez przedsiębiorcę oraz rodzaju zadań przewozowych.

Autorem odpowiedzi jest: 

Arkadiusz Góra

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel