Kalibracja tachografu przed ustawowym terminem

Kalibracja tachografu przed ustawowym terminem

29.12.2015

Firmy nie powinny bagatelizować obowiązku kalibracji tachografów choćby z powodu konsekwencji kar, jakie są nakładane za jej brak. Koszty wynikające z niedopilnowania terminu kalibracji lub zaistnienia okoliczności jakie powodują, że legalizacja ta traci swoją ważność, to 2 000 zł dla osoby zarządzającej w firmie oraz 1 000 zł dla przedsiębiorstwa.

Obowiązek kalibracji co 24 miesiące

Kalibracja to aktualizacja lub potwierdzenie parametrów pojazdu przechowywanych w pamięci danych. Parametry pojazdu obejmują identyfikację pojazdu (numery VIN, VRN i kod rejestrującego Państwa Członkowskiego) i charakterystyki pojazdu, (w, k, l, wielkość opon, ustawienie ogranicznika prędkości (gdy dotyczy), bieżący czas UTC, bieżącą wartość licznika kilometrów).

Data wykonania badania zachowuje swoją ważność przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia jego wykonania. Oprócz konieczności zwrócenia uwagi na datę kalibracji należy również pamiętać o innych powodach, dla których będziemy zmuszeni do wykonania ponownej kalibracji przed upływem jej czasu obowiązywania. Sytuacje, jakie wymuszają ponowną kalibrację, zawarte są w powyższej definicji kalibracji, jaką możemy znaleźć w rozporządzeniu 1360/ 2002 r.

Najczęstszym błędem, jaki występuje w firmach transportowych, jest sytuacja, kiedy następuje, a numer rejestracyjny pojazdu od momentu jego przejęcia się zmienia. W konsekwencji wymusza wykonanie ponownej kalibracji.

Wykup pojazdu z leasingu – ponowna kalibracja

Musimy pamiętać, że rejestrując pojazd po wykupie z leasingu ponowna kalibracja jest niezbędna. Informacja ta jest bardzo łatwa do weryfikacji ze względu na możliwość sprawdzenia danych zawartych na tabliczce instalacyjnej, które możemy porównać z wydrukiem danych technicznych. Co ciekawe, informacji na temat numeru rejestracyjnego nie znajdziemy na tabliczce naklejonej na wspomnianym wcześniej słupku „B”. Służby kontroli podczas przeprowadzania czynności kontrolnych zobligowane są do porównania tych informacji.

Oprócz koniecznego zwrócenia uwagi na numer rejestracyjny, warto również zwrócić uwagę na wskazywany przez tachograf czas.

Czas UTC a ważność kalibracji

Patrząc na zegar tachografu, jaki powinien wyświetlać właściwa godzinę, musimy pamiętać, że odstępstwo od obowiązującego czasu powyżej 20 minut czasu UTC wiąże się z utratą kalibracji. Czas, jaki jest wyświetlany na tachografie, odnosi się bezpośrednio do czasu, w jakim rejestrowane są aktywności kierowcy z przesunięciem zależnym od strefy czasowej, w jakiej znajduje się kierowca oraz od pory roku.

Tachograf oczywiście daje możliwość korekty czasu, która w normalnym użytkowaniu pozwala na korektę maksymalnie o 1 minutę w ciągu siedmiu dni. Jeśli zauważymy, że odstępstwo od właściwego czasu zbliża się do 20. minuty lub, co gorsza, ją przekracza, pozostaje wówczas konieczność odwiedzenia serwisu, który poprawnie ustawi czas w tachografie.

Warto również dodać, że prawidłowo ustawiony czas w tachografie zabezpiecza przed ewentualnymi brakami w zapisie aktywności pracy. Takie sytuacje występują w przypadku przesiadania się z pojazdu, gdzie tachograf wskazuje przykładowo późniejszą godzinę, do pojazdu, w którym tachograf ma ustawioną prawidłowo godzinę. Konsekwencją jest wówczas zarejestrowanie zdarzenia konfliktu czasu i brak możliwości wykonania prawidłowego wpisu manualnego.

Korekta czasu stanowi raczej rzadko występujący powód wykonania ponownej kalibracji. Częściej powodem wykonania ponownej kalibracji jest usterka urządzenia pomiarowego.

Zmiana rozmiaru ogumienia – ponowna kalibracja

Kolejnym powodem wykonania kalibracji jest zmiana rozmiaru ogumienia. Weryfikacja rozmiaru kół osi napędowej należy do standardowej czynności wykonywanej podczas kontroli drogowej, ponieważ polega na porównaniu informacji zawartej na tabliczce instalacyjnej z oznaczeniem występującym na ogumieniu. Stwierdzenie rozbieżności pomiędzy wspomnianymi opisami zakończy kontrolę drogową nałożeniem kary za brak ważnej kalibracji tachografu.

Należy również zwrócić uwagę na wpływ wykonanej kalibracji, aby wyeliminować błąd drogi, jaki ma bezpośredni wpływ na informacje o zużyciu paliwa.

W przypadku, gdy błąd drogi, jaki może występować bez spowodowania utraty kalibracji, może wynieść +/- 4%, to może to oznaczać, że informacje dotyczące zużycia paliwa będą błędne. Podstawą takiej oceny będzie fakt, że na każde faktyczne 1000 km przejechanych przez pojazd można otrzymać wskazanie zużycia paliwa dla 960 km lub dla 1040 km. Przyjmując, że w miesiącu pojazd pokonuje około 11,5 tys. km, wówczas ocena zużycia paliwa względem pokonanego dystansu może różnić się o nawet 460 km brakujących lub przejechanych dodatkowo w miesiącu. Jeśli dodatkowo pomnożymy to przez ilość pojazdów we flocie, to uzyskamy z dużym prawdopodobieństwem informacje mogące mieć wpływ na nieprawidłowo kalkulowaną zyskowność sprzedaży frachtów. Łatwo jest więc się domyślić, że częstsza niż tylko okresowa – co 24 miesiące kalibracja tachografu może znacząco przyczynić się do oceny zużycia paliwa w firmie transportowej.

 

Autorem odpowiedzi jest: 

Marek Herma

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel