Instalacja i kalibracja tachografów – kontrola danych w warsztacie

Instalacja i kalibracja tachografów – kontrola danych w warsztacie

Adam Hrycak

25.07.2016

Trwają prace nad regulacjami dotyczącymi tachografów. Zgodnie z projektem ustawy, za manipulowanie przy tych urządzeniach będzie grozić również kara pozbawienia wolności. Koszty kontroli – w razie wykrycia naruszenia - pokryje przewoźnik.

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie tachografów cyfrowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Głównym celem nowelizacji jest dostosowanie polskich przepisów do nowego rozporządzenia (UE) nr 165/2014 w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym, które uchyliło dotychczas obowiązujące rozporządzenie nr 3821/85. Najbardziej rozległe zmiany dotyczą podmiotów prowadzących warsztaty, które zajmują się instalacją, kontrolą i kalibracją tachografów.

Kontrola tachografu w warsztacie - nowe uprawnienie inspektora ITD

Inspektorzy ITD zyskają nowe uprawnienie. Jeżeli w trakcie kontroli pojazdu inspektor stwierdzi, że manipulowano przy zainstalowanym w pojeździe tachografie lub podłączono do niego dodatkowe urządzenie, będzie mógł skierować pojazd do wybranego przez siebie warsztatu. Tam odbędzie się szczegółowa kontrola tachografu przez wykwalifikowaną osobę.

Koszty sprawdzenia mają wynosić około 100 zł. Jeżeli zostanie stwierdzone podłączenie do tachografu urządzeń manipulacyjnych lub inne manipulowanie danymi rejestrowanymi przez tachograf, koszty kontroli pokryje przewoźnik. W sytuacji, gdy kontrola w warsztacie nic nie wykaże, koszty jej przeprowadzenia obciążą Skarb Państwa.

Sprzedaż, produkcja, reklama urządzeń i przedmiotów przeznaczonych do manipulowania danymi tachografu

W projekcie nowelizacji przewidziano także, że za sprzedaż, produkcję i reklamę urządzeń czy przedmiotów przeznaczonych do manipulowania danym zarejestrowanymi przez tachograf, będzie można dostać grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Taka sama kara będzie grozić również tym, którzy dokonają manipulacji danymi osobowymi rejestrowanymi przez tachograf.

Wysokość kar nakładanych za naruszenia związane z tachografami wyszczególnionych w załącznikach do ustawy o transporcie drogowym nie ulegnie zmianie.

Autorem odpowiedzi jest: 

Adam Hrycak

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel