Ewidencja czasu pracy i rozliczenie wynagrodzenia kierowcy autobusu pracującego w niedzielę

Ewidencja czasu pracy i rozliczenie wynagrodzenia kierowcy autobusu pracującego w niedzielę

24.10.2016

Prawidłowe rozliczenie czasu pracy kierowcy autobusu pracującego w niedzielę i naliczenie jego wynagrodzenia opiera się przede wszystkim na dobrze sporządzonej ewidencji czasu pracy. Wysokość wynagrodzenia oraz pozostałych składników wyliczymy na podstawie danych z karty kierowcy i z tachografu cyfrowego lub z wykresówek.

Artykuł 25 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców stanowi, że pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców w formie:

  • zapisów na wykresówkach,

  • wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,

  • plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,

  • innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności lub

  • rejestrów opracowanych na podstawie powyższych dokumentów.

Ewidencja czasu pracy powinna zawierać podział na dni robocze i wolne, wskazanie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych, dyżury, godziny nadliczbowe oraz godziny pracy w nocy.

Rozliczenie wynagrodzenia kierowcy

Na wysokość wynagrodzenia składać się będzie wynagrodzenie zasadnicze, stałe dodatki do wynagrodzenia (np. dodatek stażowy, premia regulaminowa itp.) oraz należności z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych (jeśli takie wystąpiły, w wysokości uzależnionej od wystąpienia pracy w porze nocnej oraz w niedzielę) oraz z tytułu dyżurów.

Dodatkowo kierowcy przysługiwać będą należności z tytułu diet i ryczałtów za nocleg, jeżeli przedsiębiorca nie zapewnił kierowcy miejsca do spania. Wysokość wynagrodzenia oraz pozostałych składników wyliczymy na podstawie danych z karty kierowcy i z tachografu cyfrowego lub z wykresówek.

Niezbędnym uzupełnieniem, potrzebnym do prawidłowego określenia należności, jest wskazanie, czy kierowca realizował zadanie przewozowe na terenie Polski, czy w transporcie międzynarodowym (powyższe ma wpływ na prawidłowe naliczenie diet i ryczałtów).

W przypadku, gdy przewóz był realizowany na terenie kraju, wówczas pracodawca dysponuje pełnymi danymi potrzebnymi do ustalenia wynagrodzenia, wynikającymi z danych cyfrowych lub wykresówek. W przypadku wycieczki międzynarodowej konieczne będzie uzyskanie dodatkowych danych, czyli godziny przekroczenia granicy przy wyjeździe z Polski, godziny przekroczenia granicy przy wjeździe do Polski oraz wskazania krajów, w których kierowca nocował.

Ważne: Nie każdy odpoczynek dzienny odbierany przez kierowcę jest noclegiem. Ryczałt za nocleg przysługuje, jeżeli nocleg trwa co najmniej sześć godzin pomiędzy godzinami 21.00 i 7.00.

Dzień wolny za pracę kierowcy w niedzielę

Udzielenie dnia wolnego za pracę kierowcy przypadającą w niedzielę, następuje na podstawie art. 15111 § 1, który wskazuje, że za pracę w niedzielę pracownikowi w transporcie i w komunikacji pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy w okresie sześciu dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli.

Nie jest to jednak przepis zamknięty. Kolejne artykuły stanowią, że jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie dnia wolnego w terminie wskazanym powyżej, wówczas można udzielić pracownikowi dnia wolnego do końca przyjętego w przedsiębiorstwie okresu rozliczeniowego, a jeżeli i to okaże się niemożliwe, za każdą godzinę przepracowaną w niedzielę należy kierowcy wypłacić dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia.

Autorem odpowiedzi jest: 

Arkadiusz Góra

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel