Nowe limity umów terminowych a umowy trwające w dniu wejścia w życie zmian

Nowe limity umów terminowych a umowy trwające w dniu wejścia w życie zmian

03.02.2016

Od 22 lutego 2016 r. obowiązywać będą nowe limity umów na czas określony. Jednak obejmą one także – przynajmniej w części – umowy zawarte przed tym dniem i trwające w dniu wejścia w życie zmian. W jaki sposób?

Zgodnie z przepisami przejściowych do umów o pracę na czas określony trwających w dniu wejścia w życie nowych przepisów art. 251 Kodeksu pracy (formułujący zasady limitowania umów na czas określony) będzie miał zastosowanie w nowym brzmieniu (przewidującym dwa limity).

Limit ilościowy – po nowemu

Taka umowa, w świetle nowych regulacji, będzie traktowana:

  • jako pierwsza umowa terminowa – jeśli jest pierwszą umową na czas określony zawieraną między stronami,
  • jako druga umowa – jeśli została zawarta jako druga umowa w świetle dotychczasowych przepisów.
Ważne! 

Jeśli umowa o pracę na czas określony będzie zawarta od dnia wejścia w życie nowelizacji, ale w okresie miesiąca od dnia rozwiązania drugiej umowy w rozumieniu dotychczasowych przepisów – jeżeli okres ten rozpoczął bieg przed dniem wejścia w życie zmian lub w dniu ich wejścia w życie, będzie umową bezterminową.

Limit czasowy – częściowo na nowych zasadach

Natomiast w kwestii liczenia limitu czasowego, to w myśl przepisów przejściowych w przypadku umów zawartych przed zmianą przepisów, a obowiązujących w tym dniu, do maksymalnego okresu zatrudnienia wlicza się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony przypadający od dnia wejścia w życie nowelizacji.

Jeśli więc w dniu wejścia w życie nowych przepisów, tj. 22 lutego 2016 r., strony będzie łączyć umowa na czas określony, to wliczeniu do limitu czasowego podlegać będzie tylko okres zatrudnienia przypadający po dniu wejścia w życie nowych przepisów, czyli liczony od 22 lutego 2016 r. Zatem 33-miesięczny maksymalny okres zatrudnienia upłynie 21 listopada 2018 r. (zakładając ciągłość zatrudnienia).

Podstawa prawna: 

art. 1 pkt 1 i 2, art. 14–15 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel