Potrącenia z diet na podróże służbowe

11.01.2019

Z dniem 11 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy określające nowe zasady dokonywania potrąceń z diet przysługujących w podróży służbowej w związku z egzekucją należności alimentacyjnych.

Od 11 stycznia 2019 r. do art. 831 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego dodano pkt 1a, na mocy którego nie podlega egzekucji 50% kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych – jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów, w tym należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. Analogiczną normę prawną wprowadza art. 8 § 1 pkt 10a ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel