Skrócony system czasu pracy pracownika samorządowego

Skrócony system czasu pracy pracownika samorządowego

23.06.2015

Pracowników samorządowych obowiązują kodeksowe normy czasu pracy. Oznacza to, że czas pracy pracownika samorządowego nie powinien - co do zasady - przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. Nie ma jednak przeszkód aby pracownikowi samorządowemu - na jego wniosek - wprowadzić skrócony system czasu pracy.

Skrócony system czasu pracy pracownika samorządowego - nie ma zakazu

Ustawa o pracownikach samorządowych nie określa w jakich systemach czasu pracy pracownicy samorządowi powinni być zatrudniani. W sprawach nieuregulowanych w ustawie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy. Należy zatem przyjąć, że pracownicy samorządowi mogą być zatrudniani w określonych w Kodeksie pracy systemach czasu pracy. Nie ma zatem przeszkód prawnych, aby wykonywali oni pracę również w systemie skróconego tygodnia pracy.

Pracodawca wprowadzając taki system czasu pracy powinien jednak pamiętać, że do jego zastosowania konieczny jest wniosek pracownika, który systemem ma być objęty tym. Ma on bowiem odpowiadać indywidualnym potrzebom pracownika (np. umożliwiać podjęcie dodatkowego zatrudnienia).

Można skrócić tydzień, ale wydłużyć wymiar dobowy

W ramach systemu skróconego tygodnia pracy dopuszczalne jest wykonywanie pracy przez pracownika przez mniej niż 5 dni w tygodniu, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy nie więcej niż do 12 godzin w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca.

W praktyce oznacza to, że pracodawca może planować pracownikowi pracę maksymalnie na 4 dni w tygodniu. Przykładowo pracodawca będzie mógł zaplanować pracownikowi samorządowemu, zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, pracę w ten sposób, iż ten będzie ją świadczyć przez 3 dni po 12 godzin oraz przez 1 dzień przez 4 godziny (łącznie 40 godzin tygodniowo) albo też przez 4 dni po 10 godzin. Pracodawca samorządowy wprowadzając dany system czasu pracy pamiętać jednak musi o tym, że określony w ramach tego systemu rozkład czasu pracy powinien być tak ustalony, aby zapewniał obywatelom załatwianie spraw w dogodnym dla nich czasie.

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Stępniak

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel