Dzień wolny za święto przypadające w sobotę

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę

Joanna Kaleta

24.10.2016

Pytanie:

W 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym pracownicy mieli do odbioru dzień wolny z tytułu święta przypadającego w sobotę, w wybranym przez siebie terminie. Niestety okazało się, że kilku pracowników nie odebrało dnia wolnego. Czy na wniosek pracownika należy udzielić dnia wolnego w kolejnym okresie rozliczeniowym? W jaki inny sposób możemy zrekompensować ten dzień?

Odpowiedź:

Nieudzielenie pracownikom dnia wolnego z tytułu święta przypadającego w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy powoduje powstanie pracy nadliczbowej, która jest konsekwencją przekroczenia norm czasu pracy.

Jeżeli święto przypada w dniu wolnym od pracy wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (np. w wolną sobotę), pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikom dodatkowego dnia wolnego od pracy do końca okresu rozliczeniowego.

Termin udzielenia dnia wolnego z tytułu święta przypadającego w dniu wolnym jest przez ustawodawcę określony sztywno. Przepisy nie przewidują żadnych wyjątków w tym przedmiocie. Nawet zgodne porozumienie pracodawcy i pracownika nie może spowodować udzielenia dodatkowego dnia wolnego ze wskazanego tytułu poza okresem rozliczeniowym. Takie działanie pracodawcy spowodowałoby ponadto niewłaściwe rozliczenie czasu pracy pracowników – w jednym okresie rozliczeniowym pracownicy nie wypracowaliby nominalnego czasu pracy, w innym natomiast liczba godzin pracy byłaby zbyt duża.

Nieudzielenie pracownikom dnia wolnego z tytułu święta przypadającego w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w danym okresie rozliczeniowym powoduje powstanie nadgodzin średniotygodniowych. Z tytułu takiej pracy pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikom wynagrodzenie powiększone o 100 proc. dodatek za każdą godzinę pracy.

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Kaleta

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel