Wykresówka używana krócej niż 24 godziny - odpoczynek poza pojazdem

Wykresówka używana krócej niż 24 godziny - odpoczynek poza pojazdem

29.08.2015

Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy przyjąć, że wykresówka powinna znajdować się w tachografie od rozpoczęcia do zakończenia dnia pracy przez kierowcę. Skoro kierowca ma obowiązek używać wykresówki w tachografie od odpoczynku do odpoczynku, co wynika wprost z przepisów, to jak należy zarejestrować odpoczynek poza pojazdem, którego obecność na wykresówce jest obligatoryjna? Z pomocą przychodzi doświadczenie oraz wieloletnia praktyka służb kontrolnych.

Kierowca rozpoczął pracę o godzinie 6:00 w poniedziałek, a jego dzienny okres pracy wyniósł 15 godzin (do 21:00). Odpoczynek kierowcy wyniósł 12 godzin (od 21:00 do 9:00 we wtorek).
W przypadku kierowców oddalających się od pojazdu właściwym rozwiązaniem będzie wyjęcie wykresówki z tachografu o godzinie 21:00 i ręczne wyrysowanie odpoczynku na odwrocie. Większość wykresówek zawiera na rewersie nadruk tabeli ułatwiającej ręczne nanoszenie aktywności, jednak można spotkać wykresówki z polem obrotów, która nie posiada tabeli. W takim przypadku kierowca powinien nanieść wpis ręcznie, np. od 21:00 do 9:00 odpoczynek (w opisie dobrze jest umieścić symbol łóżka).

Pamiętajmy jednak, że tak sporządzony opis jest nie do końca prawidłowy, ponieważ powoduje, że na wykresówka zawiera informacje o aktywnościach od 6:00 w poniedziałek do 9:00 we wtorek, czyli o trzy godziny więcej niż dopuszczalny zakres.

Aby wyeliminować tę nieprawidłowość, należy wykresówkę traktować jako rejestr aktywności od godziny 00:00 do 24:00. W takim przypadku nasz przykładowy kierowca powinien wyrysować na odwrocie odpoczynek od 00:00 do 6:00, następnie rejestrować aktywność w tachografie do godziny 21:00, po czym dorysować na odwrocie wykresówki odpoczynek od 21:00 do 24:00.

Na kolejnej wykresówce należy postąpić podobnie i do momentu rozpoczęcia pracy wyrysować odpoczynek ręcznie. Pamiętajmy jednak, że wskazany sposób ręcznego rejestrowania odpoczynku dotyczy kierowców oddalających się od pojazdu.

Autorem odpowiedzi jest: 

Arkadiusz Góra

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel