Obliczanie nagrody jubileuszowej, jeśli nastąpiła zmiana wymiaru etatu

Obliczanie nagrody jubileuszowej, jeśli nastąpiła zmiana wymiaru etatu

13.10.2015

Jeżeli pracownik samorządowy nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

Nagroda jubileuszowa jest obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia pracowników samorządowych. Przysługuje ona po osiągnięciu wymaganego stażu pracy – po raz pierwszy po 20 latach pracy, a następnie co kolejne 5 lat.

Przy zmianie etatu – nagroda zawsze z płacy z dnia nabycia do niej prawa

Nagrodę oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Co do zasady podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi samorządowemu w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeśli jednak pracownik samorządowy nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

Pracownikowi należą się odsetki

Pracodawca ma obowiązek wypłacić nagrodę jubileuszową niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody. Jeśli pracodawca nie dopełnił tego obowiązku z własnej winy, pracownik może domagać się wypłaty odsetek od nieterminowej wypłaty.

Podstawa prawna: 

art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.),
§ 8 ust. 1, ust. 5-7 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009r . w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1786 ze zm.).

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel