Wypłata wynagrodzeń pracowniczych

01.01.2019

Od 1 stycznia 2019 r. ulega zmianie art. 86 §  3 Kodeksu pracy określający zasady wypłaty wynagrodzeń pracowniczych.

Od 1 stycznia 2019 r.:

  • wypłata wynagrodzenia zasadniczo następuje na rachunek płatniczy pracownika;
  • wypłata w formie gotówkowej ma miejsce wyłącznie wtedy, gdy pracownik złoży wniosek o taką formę wypłaty w postaci pisemnej lub elektronicznej.

Zgodnie z przepisami przejściowymi, w ciągu 21 dni od wejścia w życie nowych przepisów pracodawca powinien poinformować pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w gotówce o obowiązku:

  • podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo
  • złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę w gotówce;

a następnie pracownik w ciągu 7 dni od otrzymania ww. informacji powinien przekazać pracodawcy numer rachunku lub wniosek, o którym mowa wyżej.

Podstawa prawna: 
    • ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 357).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel