Wchodzi w życie Tarcza branżowa (tarcza 6.0)

Dokument aktualny

16.12.2020

Przedsiębiorcy z niektórych branż mogą już korzystać ze zwolnienia ze składek ZUS za listopad. Ponadto ustanowiono jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe w wysokości 2.080 zł. Przedsiębiorcy mogą liczyć na dopłatę w wysokości 2.000 zł do każdego miejsca pracy, w tym umowy zlecenia. Zmiany te wprowadza ustawa z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2255). Ustawa wchodzi w życie 16 grudnia 2020 r. z kilkoma wyjątkami. Okazuje się jednak, że zgodnie z przyjętymi przepisami – które rozszerzają możliwość uzyskania państwowego wsparcia na kolejne branże – przedsiębiorcy, którzy na podstawie tarczy 6.0 chcą uzyskać zwolnienie ze składek ZUS za okres od lipca do września 2020 r. i spełniają odpowiednie warunki powinni składać wnioski o zwolnienie do… 30 listopada. Z tego względu rzecznik MŚP w liście do wicepremiera Gowina apeluje, by jak najszybciej wydać stosowne rozporządzenie, które ten termin będzie wydłużać. Ustawa przewiduje bowiem możliwość wydłużenia terminu ubiegania się o pomoc właśnie na podstawie rozporządzenia.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel