Zasiłek dla bezrobotnych

01.06.2020

 

Zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2020 r. wynosi w okresie:

Wysokość
(brutto)

pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku

  • 705,04 zł (80% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat),
  • 881,30 zł (100% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi od 5 lat do 20 lat),
  • 1.057,56 zł (120% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat)

kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

  • 553,60 zł (80% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat),
  • 692,00 zł (100% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi od 5 lat do 20 lat),
  • 728,20 zł (120% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat)

 

 

 

Podstawa prawna: 
  • ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1482 ze zm.),
  • obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 22 maja 2020 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (M.P. z 2020 r., poz. 467).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel