Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

Dokument aktualny

01.12.2020

1. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego stanowi faktyczne wynagrodzenie nie niższe jednak od:

    • I rok nauki - 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
    • II rok nauki - 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
    • III rok nauki - 7% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

 

Od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r.

Podstawa wymiaru składki

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania (w zł)

płatnik

ubezpieczony

I rok nauki

258,45 zł

emerytalne

25,22

25,22

rentowe

16,80

3,88

chorobowe

6,33

wypadkowe

×

II rok nauki

310,14 zł

emerytalne

30,27

30,27

rentowe

20,16

4,65

chorobowe

7,60

wypadkowe

×

III rok nauki

361,83 zł

emerytalne

35,31

35,31

rentowe

23,52

5,43

chorobowe

8,86

wypadkowe

×

 

2. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy stanowi faktyczne wynagrodzenie nie niższe jednak od 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

 

Od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r.

Podstawa wymiaru składki

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania (w zł)

płatnik

ubezpieczony

przyuczenie do wykonywania określonej pracy

206,76 zł

emerytalne

20,18

20,18

rentowe

13,44

3,10

chorobowe

5,07

wypadkowe

×

 

× - stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń

 

Podstawa prawna: 
  • art. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 300),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2010).

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Webinarium
Webinarium

Zasiłki 2021

, 29.stycznia.2021

Weź udział »

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel