Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

01.09.2020

1. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego stanowi faktyczne wynagrodzenie nie niższe jednak od:

    • I rok nauki - 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
    • II rok nauki - 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
    • III rok nauki - 7% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

 

od 1.06.2020 r. do 31.08.2020 r.

Podstawa wymiaru składki

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania (w zł)

płatnik

ubezpieczony

I rok nauki

266,57 zł

emerytalne

26,02

26,02

rentowe

17,33

4,00

chorobowe

-

6,53

wypadkowe

x

-

II rok nauki

319,89 zł

emerytalne

31,22

31,22

rentowe

20,79

4,80

chorobowe

-

7,84

wypadkowe

x

-

III rok nauki

373,20 zł

emerytalne

36,42

36,42

rentowe

24,26

5,60

chorobowe

-

9,14

wypadkowe

x

-

2. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy stanowi faktyczne wynagrodzenie nie niższe jednak od 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

od 1.06.2020 r. do 31.08.2020 r.

Podstawa wymiaru składki

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania (w zł)

płatnik

ubezpieczony

przyuczenie do wykonywania określonej pracy

213,26 zł

emerytalne

20,81

20,81

rentowe

13,86

3,20

chorobowe

-

5,22

wypadkowe

x

-

X - stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń

Podstawa prawna: 
  • art. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 300),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2010).

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel