Kalkulator składek ZUS za pracowników

Dokument aktualny

01.03.2021

Za pomocą tego narzędzia ustalisz wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, a także na FP i FGŚP za pracowników oraz pracowników młodocianych.

Składki ZUS za pracowników

Pracownicy podlegają obowiązkowo i bezwzględnie wszystkim rodzajom ubezpieczeń społecznych, tj. ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu. Obowiązek ubezpieczeń powstaje od dnia nawiązania stosunku pracy i trwa do dnia ustania tego stosunku. Nie ma przy tym znaczenia, na jaki okres umowa o pracę została zawarta ani wymiar czasu pracy w niej określony.

W przypadku pracowników bez znaczenia pozostaje posiadanie innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Bez względu na inne tytuły ubezpieczenia społeczne z tytułu pracowniczego są zawsze obowiązkowe. Pozostawanie w więcej niż jednym stosunku pracy rodzi obowiązek ubezpieczeń społecznych z każdego z nich.

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne pracowników

Ubezpieczenie

Łącznie

Stopa składki w części finansowanej przez ubezpieczonego

Stopa składki w części finansowanej przez płatnika

Emerytalne

19,52%

9,76%

9,76%

Rentowe

8%

1,5%

6,5%

Chorobowe

2,45%

2,45%

-

Wypadkowe

od 0,67% do 3,33%*

-

-

Uwaga*): Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Od 1 kwietnia 2018 r. wynosi ona od 0,67% do 3,33%.

Składki na ZUS za pracowników młodocianych

Podstawę naliczenia składek ZUS za pracownika młodocianego w okresie nauki zawodu stanowi wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. Ten stosunek procentowy wynosi nie mniej niż:

  • 5% w pierwszym roku nauki,
  • 6% w drugim roku nauki,
  • 7% w trzecim roku nauki.

Młodocianemu, który odbywa przyuczenie do wykonywania określonej pracy, przysługuje nie mniej niż 4% powyżej opisanego wynagrodzenia.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel