Inwentaryzacja towaru w placówce handlowej

Inwentaryzacja towaru w placówce handlowej

Joanna Suchanowska

20.01.2018

Pytanie:

Prowadzimy salony sprzedaży w galeriach handlowych. Proszę o informację, czy w związku z wprowadzanym od marca 2018 roku zakazem handlu przez 2 niedziele w miesiącu, w okresie wolnych niedziel będziemy mogli prowadzić, wewnątrz zamkniętego salonu dla klientów, inwentaryzacje towaru?

Odpowiedź:

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni zawiera ograniczenia dotyczące wykonywania czynności związanych z handlem. Dlatego też, zgodnie z jej postanowieniami, w niedziele, święta oraz niektóre inne dni pracodawca nie będzie mógł zatrudniać pracowników, np. w celu przeprowadzenia inwentaryzacji towaru.

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni określa zasady  dotyczące  ograniczenia  handlu  oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta oraz w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy. Przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej wykonujących zarobkową działalność handlową. Przedmiotowa ustawa ma wejść w życie z dniem 1 marca 2018 r.

Ustawa definiuje pojęcie wykonywania czynności związanych z handlem, wskazując że należy przez to rozumieć:

  • wykonywanie w placówce handlowej czynności bezpośrednio związanych z handlem przez pracownika lub zatrudnionego, a także

  • wykonywanie w takiej placówce przez pracownika lub zatrudnionego czynności związanych z magazynowaniem towarów lub ich inwentaryzacją.

Na mocy powyższych zapisów pracodawca nie będzie mógł zatem ze wskazane w ustawie niedziele, święta i inne dni polecać pracownikom wykonywania czynności związanych z handlem, do których zalicza m.in. prowadzenie inwentaryzacji towaru.

Podstawa prawna: 
  • ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (oczekuje na podpis Prezydenta RP).

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Suchanowska

Joanna Suchanowska

Joanna Suchanowska

Adwokat, specjalizuje się m.in. w zagadnieniach czasu pracy oraz wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy, szkoleniowiec z dużym doświadczeniem prowadzący zarówno szkolenia otwarte jak i zamknięte; autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel