Zmiana w Kodeksie pracy - pracodawcy grozi do 45.000 zł grzywny za ukrywanie dłużnika alimentacyjnego

Dokument aktualny

01.12.2020

Nowe przepisy umożliwiają nałożenie na pracodawcę kary grzywny w sytuacji, gdy zatrudnia on pracownika „na czarno” lub zaniża jego wynagrodzenie, po to, aby utrudnić dokonywanie potrąceń alimentacyjnych. W razie niepotwierdzenia na piśmie zawartej z pracownikiem-dłużnikiem alimentacyjnym umowy o pracę lub wypłacania tej osobie wynagrodzenia wyższego niż wynikające z umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych na pracodawcę lub osobę działającą w jego imieniu będzie mogła zostać nałożona grzywna w wysokości od 1.500 zł do 45.000 zł.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel