Najnowszy ujednolicony tekst Kodeksu pracy już opublikowany

05.06.2019

Z początkiem czerwca pojawił się nowy ujednolicony tekst ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Został on opublikowany 5 czerwca 2019 r. w Dz.U. poz. 1040.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński w obwieszczeniu z 16 maja 2019 r. ogłosił nowy jednolity tekst ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, której dotychczas tekst jednolity znajdował się w Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm. Nowy jednolity tekst Kodeksu pracy uwzględnienia zmiany wprowadzone ustawą z:

  • 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000), 2);
  • 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1076);
  • 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1608);
  • 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629);
  • 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215);
  • 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244);
  • 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245);
  • 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz. U. poz. 2432);
  • 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. poz. 730).

A także zmiany wprowadzone wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2018 r. sygn. akt P 133/15 (Dz. U. poz. 2377), oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 11 kwietnia 2018 r. Jak również zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 9 maja 2019 r.

Aktualny jednolity tekst ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy znajduje się w Dzienniku Ustaw z 5 czerwca 2019 r. poz. 1040.

Zapamiętaj!

Wprowadzenie nowego jednolitego tekstu aktu prawnego nie powoduje zmiany jego treści normatywnej, czyli jego przepisów. To nic innego jak zebranie i spisanie w jednym dokumencie całej jego treści z naniesionymi zmianami, wprowadzanymi w trakcie jego obowiązywania. 

 Oprac. red.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel