Sankcje za niewłaściwe wdrożenie PPK

Sankcje za niewłaściwe wdrożenie PPK
Dokument aktualny

02.11.2020

Pracodawca albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego będzie zagrożona otrzymaniem grzywny od PIP w wysokości od 1.000 do 1.000.000 zł w sytuacji, gdy nie dopełni obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie, albo  nie dopełni obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie. Taka sama kara grozi też pracodawcy, który nie zgłosi wymaganych ustawą danych lub zgłosi nieprawdziwe dane albo udzieli w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmówi ich udzielenia albo nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK. Sprawdź także, co może w związku z PPK kontrolować PIP. Pobierz bezpłatnego ebooka.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Słowa kluczowe:
PPKwdrożenie PPK

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel