Pierwszy urlop pracownika – jak go liczyć

Pierwszy urlop pracownika – jak go liczyć
Dokument aktualny

14.07.2016

Zasady nabywania prawa do urlopu nie są jednakowe dla wszystkich pracowników. Odrębne regulacje dotyczą bowiem urlopu w roku kalendarzowym, w którym dana osoba nawiązała po raz pierwszy stosunek pracy. W takim roku uzyskuje ona prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego po przepracowaniu roku. Nazywa się to niekiedy pierwszym urlopem pracownika, choć oczywiście zasady jego nabycia dotyczą wszelkiego zatrudnienia pracowniczego w pierwszym roku kalendarzowym kariery zawodowej pracownika, a nie tylko u pierwszego pracodawcy.

Pobierz darmowy e-book

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel