Upływa termin przekazania ubezpieczonym informacji rocznej IMIR za 2020 r.

Dokument aktualny

01.03.2021

IMIR zawiera dane, które w poszczególnych miesiącach 2020 r. były wykazywane w miesięcznych raportach rozliczeniowych do ZUS. Dzięki tej informacji ubezpieczony może potwierdzić odprowadzone przez siebie składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne i wypłacone świadczenia zasiłkowe, jeżeli takie były. W tym roku termin przekazania ubezpieczonym IMIR za 2020 r. upływa 1 marca. Można wypełnić gotowy formularz o nazwie „Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej”. Można też zestawić dane w innej formie, jeżeli będzie spełniała wymogi określone w art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (np. wydruk bądź elektroniczny dokument z programu kadrowo-płacowego, jeśli będzie zaopatrzony w kwalifikowany podpis elektroniczny osoby odpowiedzialnej za przekazanie dokumentu).

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Słowa kluczowe:
ZUS IMIR

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel