Termin złożenia deklaracji DEK-R za 2020 rok

Dokument aktualny

20.01.2021

Do 20 stycznia br. powinni złożyć deklarację roczną wpłat na PFRON pracodawcy, którzy przynajmniej w jednym miesiącu 2020 roku dokonali wpłaty na wspomniany fundusz. W tym celu powinni się posłużyć formularzem DEK-R. Powinność dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), a także składania z tego tytułu deklaracji miesięcznych oraz rocznych – spoczywa m.in. na pracodawcach zatrudniających co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, którzy nie osiągnęli w danym miesiącu określonego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W większości przypadków wskaźnik ten wynosi 6%. Takie podmioty, które przynajmniej w jednym miesiącu danego roku miały obowiązek dokonana wpłaty na PFRON – muszą złożyć deklarację DEK-R za ten rok. Powinny to zrobić w terminie do 20 stycznia roku następującego po roku, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat – art. 49 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.).

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Słowa kluczowe:
deklaracja DEK-RPFRON

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel