Pracownikowi przysługują 2 dni wolnego za oddanie osocza

Dokument aktualny

26.01.2021

Art. 3 ustawy z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 159) przewiduje, że oddający krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, może skorzystać z pełnopłatnego zwolnienia od wykonywania obowiązków zawodowych nie tylko w dniu pobrania krwi, lecz również w następnym dniu. Te dwa dni wolne od pracy przysługują wyłącznie w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Krwiodawcy, którzy oddadzą krew już po tym, jak pandemia się skończy – i odwołany zostanie stan zagrożenia epidemicznego, będą mogli skorzystać z jednego tylko dnia wolnego.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Słowa kluczowe:
2 dni wolnegoosocze

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel