ferie

Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy nauczyciela placówki feryjnej

Pytanie: 

Nauczycielka kontraktowa zatrudniona na czas nieokreślony od 9 września 2006 r. do 15 października 2006 przebywała na zwolnieniu chorobowym, a następnie od 16 października 2006 r. do 18 lutego 2007 r. na urlopie macierzyńskim. Od 19 lutego 2007 r. do 15 kwietnia 2007 r. otrzymała urlop wypoczynkowy uzupełniający w wymiarze 8 tygodni - czy powinna otrzymać ten urlop wypoczynkowy? Po urlopie przebywała na urlopie wychowawczym (od 16 kwietnia do 31 sierpnia 2007 r.), który został przedłużony do 30 czerwca 2008 r. Od 1 lipca 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r. przebywa na urlopie w ferie letnie. Występuje z kolejnym wnioskiem o urlop wychowawczy od 1 września 2008 do 31 sierpnia 2009 r. Od 1 września 2009 do 20 października 2009 r. wykorzystuje ostatnią, czwarta część urlopu wychowawczego, w trakcie którego rodzi kolejne dziecko i w związku z tym od 14 października 2009 r. do 2 marca 2010 r. jest na urlopie macierzyńskim. W trakcie jego trwania wnosi podanie o udzielenie jej urlopu wychowawczego bezpośrednio po macierzyńskim, który zostaje jej udzielony w terminie od 3 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2012 r.
Czy ostatni urlop wychowawczy został udzielony we właściwym terminie i czy w związku z tym, że w czasie ferii zimowych w 2010 r. nauczycielka przebywała na urlopie macierzyńskim, po powrocie z urlopu wychowawczego będzie jej przysługiwał urlop uzupełniający za 2010 r.? Jeśli tak, to w jakim wymiarze i czy ogólnie cała procedura udzielania tych urlopów (terminy i prawo do nich) była zgodna z przepisami Karty Nauczyciela?

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel