Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dokument archiwalny

01.09.2015

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonuje się w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Dla ustalenia ww. wpłat na PFRON przyjmuje się kwotę wynagrodzenia przeciętnego:

Za okres

Kwota

1.09.2015 r. – 30.11.2015 r.

3.854,88 zł

Podstawa prawna: 

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel