Ogólnopolska certyfikowana Konferencja on-line dla pracowników kadr i płac – zapraszamy do udziału

Ogólnopolska certyfikowana Konferencja on-line dla pracowników kadr i płac – zapraszamy do udziału

02.01.2018

Weź udział w Ogólnopolskiej Certyfikowanej Konferencji on-line dla pracowników kadr i płac! Poznaj najważniejsze zmiany prawne i upewnij się, jakie najważniejsze obowiązki ciążą na działach kadrowo-płacowych na początku 2018 r.
Na czym polega uczestnictwo w Konferencji on-line

 • Konferencja on-line odbywa się na stronie PortalKadrowy.pl
 • Stali klienci Portalu Kadrowego mogą wziąć udział we wszystkich wydarzeniach konferencji i nie muszą się na nią zapisywać.
 • Po zapisaniu się na konferencję otrzymasz mail potwierdzający udział w konferencji. W ramach rejestracji zyskasz dostęp do materiałów konferencyjnych, które zostaną udostępnione na stronie PortalKadrowy.pl od 29 do 31 stycznia 2018 r.
 • W dniu rozpoczęcia konferencji przypomnimy Ci o niej e-mailowo.
Zapamietaj!

Wszystkie materiały konferencyjne znajdziesz w tym miejscu: kliknij tutaj >>

Plan konferencji

 


29 stycznia 2018 r.

Szkolenie on-line: „Praca w soboty, niedziele i święta (planowana i nieplanowana) - przy okazji przyszłych ograniczeń pracy w handlu w niedzielę”.
Prowadzący: Szymon Sokolik

Program szkolenia on-line:

 • Przeciętnie 5-dniowy tydzień pracy – na czym polega w praktyce ta zasada
 • Jakie zmiany dotyczące pracy w handlu w niedziele mają wejść w życie w 2018 r.
 • Praca planowana w sobotę
 • Praca planowana w niedzielę i ograniczenia co do pracy w niedzielę
 • Wezwanie pracownika do pracy w wolną sobotę i rekompensata
 • Wezwanie pracownika do pracy w wolną niedzielę i rekompensata
 • Granice soboty i niedzieli

 


30 stycznia 2018 r.

Szkolenie on-line: „Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych w 2018 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach składkowych i podatkowych”.
Prowadzący: Magdalena Skalska

Program szkolenia on-line:

 • Świadczenia finansowane z ZFŚS i funduszy związków zawodowych, a nowe limity zwolnień podatkowych
 • Zmiany w zakresie stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodów oraz warunki stosowania 50% KUP dla zatrudnionych w ramach stosunku pracy
 • Koszty pracy a podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • Szczególne problemy związane z przyznawaniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wyliczaniem podstawy jego wymiaru u pracodawców zaliczanych do podmiotów sektora finansów publicznych
 • Szczególne problemy związane z dokonywaniem potrąceń z wynagrodzenia za pracę
 • Jak ustrzec się przed konsekwencjami nazwania premią uznaniową świadczenia, które w rzeczywistości jest premią regulaminową

 

31 stycznia 2018 r.

Szkolenie on-line: „Zmiany w przepisach prawa z zakresu ochrony danych osobowych mające istotny wpływ na przetwarzanie danych w związku z zatrudnieniem”.
Prowadzący: Piotr Glen

Program szkolenia on-line:

 • Czy i co zmieni RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w przepisach mających zapewnić ochronę praw i wolności w przypadku przetwarzania danych osobowych pracowników w związku z zatrudnieniem, do celów rekrutacji, wykonania umowy o pracę
 • Zmiany w Kodeksie pracy dotyczące zakresu przetwarzanych danych, zgody, jako dopuszczalnej przesłanki na przetwarzanie niektórych, dodatkowych danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników, stosowania szczególnego nadzoru nad miejscem pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci monitoringu wizyjnego
 • Jak rozumieć przetwarzanie danych wyłącznie na polecenie i z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego
 • Czy upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nadal będą konieczne i w jakiej formie
 • Jakie jednostki będą zobowiązane do wyznaczenia inspektora ochrony danych i dlaczego główna kadrowa nie może pełnić takiej funkcji
 • Wzrost odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad i przepisów ochrony danych

Zapraszamy!

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel