Kalkulator dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastki)

Dokument aktualny

01.01.2021

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka) dla pracowników sfery budżetowej przysługuje w pełnej wysokości pracownikowi, który przepracował u danego pracodawcy cały rok kalendarzowy. Natomiast prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego ma pracownik, który przepracował u pracodawcy co najmniej 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym. Za pomocą kalkulatora wyliczysz wysokość trzynastki z uwzględnieniem wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowych składników wynagrodzenia przysługujących pracownikowi. Kalkulator w formacie HTML.

Pracownik, który ma nabyć prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wymiarze proporcjonalnym do zatrudnienia, musi mieć  przepracowany okres co najmniej 6 miesięcy, tj. 180 dni. Okres ten oblicza się na podstawie okresu faktycznego przepracowania, a więc stanowi on różnicę między liczbą dni w roku a liczbą absencji odliczanych przy ustalaniu prawa do trzynastki. Jeśli wynik jest wyższy niż 180, pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Przy podejściu do ustalenia co najmniej 6-miesięcznego okresu przepracowanego spotyka się dwa odmienne stanowiska.

Pierwsze stanowisko

Zgodnie z art. 114 Kodeksu cywilnego przy terminie określanym w miesiącach, gdy nie jest wymagana ciągłość tego okresu, za miesiąc przyjmuje się 30 dni. Tym samym dla potwierdzenia uzyskania 6 miesięcy przepracowanych, warunkujących prawo do proporcjonalnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należy stwierdzić, czy pracownik przepracował 180 dni. Skłaniamy się ku tej interpretacji, gdyż w przypadku nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego nie ma konieczności zachowania ciągłości wykonywania pracy, a pracownik może wykonywać pracę na podstawie kilku umów, nawet nienastępujących bezpośrednio po sobie.

Jeśli zastosujemy tę wykładnię, pracownica, która w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. nie wykonywała pracy przez 3 dni i 5 godzin z tytułu przebywania na zwolnieniu lekarskim oraz korzystania z czasu opieki na dzieckiem na podstawie art. 188 kp, zachowa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Rok 2020 obejmował 366 dni, z tego 184 przypadały w okresie od 1 lipca do końca roku, a więc mimo absencji pracownica przepracowała 180 dni.

Drugie stanowisko 

Drugie stanowisko zakłada, że przy okresach liczonych w miesiącach należy odnosić się do upływu dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień, który datą odpowiada dniowi, w którym pracownik został zatrudniony. W takim przypadku pracownica nie przepracowałaby wymaganego okresu.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel