Renty

Dokument aktualny

01.03.2021


Od 1 marca 2021 r. kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń rentowych wynoszą:

renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna

1.250,88 zł

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

938,16 zł

renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa

1.501,06

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową

1.125,79

Podstawa prawna: 
  • ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 291),
  • ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1205 ze zm.).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel