Odpis na ZFŚS dla nauczycieli

Dokument aktualny

01.01.2021

Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na ZFŚS  w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110 % kwoty bazowej obowiązującej 1 stycznia danego roku (art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela).

W roku 2021 do ustalenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli stosuje się kwotę bazową obowiązującą 1 stycznia 2018 r. tj. 2.752,92 zł.

W 2021 r. odpis na ZFŚS nauczycieli wynosi 3.028,21 zł (2.752,92 zł × 110%).

Uwaga: Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na ZFŚS w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych (art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela).

Podstawa prawna: 
  • art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
  • art. 4 ustawy z 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Słowa kluczowe:
odpisy na ZFŚS

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel