Zmiany w programie Płatnik dotyczące kreatora dokumentów płatniczych

Zmiany w programie Płatnik dotyczące kreatora dokumentów płatniczych

25.01.2018

Pytanie:

Od stycznia 2018 r. na przelewie do ZUS podaje się łączną kwotę składek na ubezpieczenia. W deklaracji rozliczeniowej nie ma takiej kwoty, co oznacza, że trzeba sumować kilka kwot. Poza tym w programie Płatnik nie ma możliwości zrobienia przelewu. Czy w najbliższym czasie program Płatnik będzie zmieniony, tzn. czy będzie można w nim robić przelewy, a kwoty składek będą sumowane, czy też takie zmiany nie są planowane?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapowiedzią ZUS planowane są zmiany w programie Płatnik dotyczące kreatora dokumentów płatniczych. W kwietniu 2018 r. ma być udostępniony płatnikom składek program, który będzie zawierał zmodyfikowany kreator tworzenia dokumentów płatniczych. Ponadto, program ma wyliczać jedną zbiorczą kwotę do zapłaty.

Aktualnie w programie Płatnik nie ma możliwości przygotowania dokumentu płatniczego. Kreator tworzenia dokumentu płatniczego został zablokowany. W związku z tym dokument płatniczy należy przygotować poza programem. Poza tym, w obowiązującej obecnie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA nie ma pola, w którym podana jest łączna kwota składek, jaką należy wpisać w dokumencie płatniczym.

Dlatego też, przygotowując dokument płatniczy zgodnie z nowymi zasadami, należy zsumować kwoty składek wykazane w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. W tym celu należy dodać kwoty składek na poszczególne ubezpieczenia: VI.02 (składki na ubezpieczenia społeczne), VII.07 (składki na ubezpieczenie zdrowotne), VIII.03 (składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych), IX.03 (składki na Fundusz Emerytur Pomostowych).

Podstawa prawna: 
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 222 ze zm.).

Autorem odpowiedzi jest: 

Robert Łuczak
specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel