Jak rozwiązać umowę z długo chorującym pracownikiem? Zwolnienie z art. 53 kp

Jak rozwiązać umowę z długo chorującym pracownikiem? Zwolnienie z art. 53 kp
Dokument aktualny

03.11.2017

Pracodawcy nie wolno wypowiedzieć umowy o pracę w czasie nieobecności pracownika w pracy spowodowanej chorobą, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Zgodnie z art. 53 Kodeksu pracy, ochrona ustaje dopiero wówczas, gdy choroba trwa dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy lub dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Pobierz bezpłatnego e-booka

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel