Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1270)

Ostatnia zmiana: 10.05.2019 r.

Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2148)

Ostatnia zmiana: 04.05.2019 r.

Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1924)

Ostatnia zmiana: 08.10.2018 r.

Ustawa z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 926)

Ostatnia zmiana: 17.05.2018 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent. (tekst jedn.: Dz.U. z 1989 r. nr 11, poz. 63)

Ostatnia zmiana: 10.07.2012 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. z 2011 r. nr 237, poz. 1412)

Ostatnia zmiana: 23.11.2011 r.

Ustawa z 23 stycznia 2008 r. o przenoszeniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich (Dz.U. z 2008 r. nr 47, poz. 274)

Ostatnia zmiana: 01.09.2011 r.

ArchiwalnyRozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz.U. z 1983 r. nr 10, poz. 49)

Ostatnia zmiana: 14.11.2007 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z ubezpieczonymi i płatnikami składek w zakresie ustalania kapitału początkowego (Dz.U. z 2000 r. nr 72, poz. 846)

Ostatnia zmiana: 15.09.2000 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. z 1983 r. nr 8, poz. 43)

Ostatnia zmiana: 01.01.1999 r.

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel