Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2433)

1 stycznia 2021 r.

Dz.U.20..2433
rozporządzenie
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 28 grudnia 2020 r.
w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
(Dz.U. z dnia 31 grudnia 2020 r.)

Na podstawie art. 14b § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325, 1423, 2122, 2123 i 2320) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
wzór wniosku o wydanie w indywidualnej sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej), zwanego dalej„ wnioskiem”;
2)
sposób uiszczenia opłaty za wniosek.
§ 2.
Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 3.
Opłatę za wniosek uiszcza się na rachunek Krajowej Informacji Skarbowej.
§ 4.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. poz. 343).
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Załącznik WZÓR: Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-IN)
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Webinarium
Webinarium

Zasiłki 2021

, 29.stycznia.2021

Weź udział »

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel